Browsing Swedish translation

6 of 24 results
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-15
Located in docs/office/C/office.xml:20(para)
6 of 24 results

This translation is managed by Launchpad Swedish Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.