Browsing Slovenian translation

6 of 24 results
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ta dokumentacija je priložena v upanju, da bo koristna, vendar BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez posrednega jamstva USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
Translated by Joze Klepec on 2011-04-02
Reviewed by Andrej Znidarsic on 2011-11-06
Located in docs/office/C/office.xml:20(para)
6 of 24 results

This translation is managed by Slovenian launchpad translation team, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.