Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 170 results
1.
@@image: 'help:/images/C/checking-usage-filemanager.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
(no translation yet)
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:264(None)
2.
@@image: 'help:/images/C/check-usage-partman.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
(no translation yet)
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:303(None)
3.
@@image: 'help:/images/C/free-disk-space-compjan.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
(no translation yet)
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:337(None)
4.
Hardware
(no translation yet)
In Ubuntu:
ހާރޑްވެއަރ
Suggested by rhipha on 2009-06-02
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:12(title)
5.
Credits and License
(no translation yet)
In Ubuntu:
ކްރެޑިޓްތައް އަދި ލައިސަންސް
Suggested by thoha on 2009-04-30
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
(no translation yet)
In Ubuntu:
މި ލިޔުން އާއްމު ކުރެވިފައިވަނީ ކްރިއޭޓިވް ކޮމަންސް ޝެއަރ އަލައިކް ގެ ލައިސްންސް 2.5 ގެ ދަށުންނެވެ. (CC-BY-SA).
Suggested by rhipha on 2009-05-30
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:11(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
(no translation yet)
In Ubuntu:
މި ލައިސަންސް ގެ ދަށުން އުބުންޓޫ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާ، އިސްލާހު ކުރުން އަދި ތަފްސީލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ. ބަދަލުގެނެވޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ނެރެންވާނީ މި ލައިސަންސް ގެ ދަށުންނެވެ.
Suggested by rhipha on 2009-05-30
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
(no translation yet)
In Ubuntu:
މި ލިޔުން އާއްމުކުރެވިފައިވަނީ މީގެއިން ފައިދާތަކެއް ވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަރަންޓީއެއް ނުވަތަ މާރަޗަންޓަބިލިޓީ ވަރަންޓް އަދި ޑިސްކްލެއިމާރ ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާފަދައިން ހާއްސަ ބޭނުމަކަށް ފިޓް ކުރެވިފައެއްވެސް ނުވާނެ އެވެ.
Suggested by rhipha on 2009-05-30
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:20(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in docs/hardware/C/hardware.xml:11(para)
110 of 170 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.