Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 108 results
1.
Gaming In <phrase>Kubuntu</phrase>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:12(title)
2.
Credits and License
Poďakovanie a licencia
Translated and reviewed by Orolín Marek on 2007-05-12
Located in docs/games/C/games.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument bol uvoľnený pod lcenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Peter Júnoš on 2007-09-22
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu pod podmienkami tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
Translated and reviewed by Peter Júnoš on 2007-09-22
Located in docs/games/C/games.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ktorá nezahŕňa ani predpokladanú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE TO POPÍSANÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ.
Translated and reviewed by Peter Júnoš on 2007-09-22
Located in docs/games/C/games.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
8.
2009
(no translation yet)
Located in games/C/games.xml:14(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:15(holder)
110 of 108 results

This translation is managed by Launchpad Slovak Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Igor Kysel, Orolín Marek, Peter Júnoš, kayle.sk, salwator.