Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
18 of 8 results
2.
Credits and License
(no translation yet)
In Ubuntu:
Bidragsytere og lisens
Suggested by efikkan on 2009-08-25
Suggestions:
Bidragsytarar og lisens
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation natty by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:3(title)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Petter Aas on 2007-09-02
In Ubuntu:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Suggested by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation natty by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under vilkårene til denne lisensen. Alt arbeid basert på denne dokumentasjonen må utgis under samme lisens.
Translated and reviewed by Petter Aas on 2007-09-02
In Ubuntu:
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Suggested by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation natty by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen distribueres i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by Morten Mytting Wang on 2008-03-24
In Ubuntu:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Suggested by efikkan on 2010-09-13
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation natty by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:20(para)
11.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus Dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by Petter Aas on 2007-09-02
In Ubuntu:
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Suggested by efikkan on 2010-09-13
Suggestions:
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation natty by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:18(publishername)
73.
KSudoku
(no translation yet)
In Ubuntu:
KSudoku
Suggested by Christian Aasan on 2009-10-08
Located in docs/games/C/games.xml:358(term)
87.
GNOME Games
(no translation yet)
In Ubuntu:
GNOME Spill
Suggested by Christian Aasan on 2009-10-08
Located in docs/games/C/games.xml:347(title)
108.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated by Morten Mytting Wang on 2008-04-16
Located in docs/games/C/games.xml:0(None)
18 of 8 results

This translation is managed by Launchpad Norwegian translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aleksander Kolaas, Christian Aasan, Daniel Høyer Iversen, Morten Mytting Wang, Petter Aas, Solhatt, efikkan.