Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 108 results
1.
Gaming In <phrase>Kubuntu</phrase>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:12(title)
2.
Credits and License
Autoři a licence
Translated by Vojtěch Trefný on 2007-07-19
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-09-23
Located in docs/games/C/games.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je uveřejněn pod licencí Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-04-01
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jste oprávněni upravovat, rozšiřovat a vylepšovat zdrojový kód dokumentace Ubuntu pod podmínkami této licence. Všechny odvozené práce musí být uveřejněny pod touto licencí.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-04-01
Located in docs/games/C/games.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Tato dokumentace je distribuována v dobré víře, že bude užitečná, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo ZPŮSOBILOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, JAK JE POPSÁNO V TOMTO USTANOVENÍ.
Translated and reviewed by Kamil Páral on 2007-04-01
Located in docs/games/C/games.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
8.
2009
(no translation yet)
Located in games/C/games.xml:14(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:15(holder)
110 of 108 results

This translation is managed by Launchpad Czech Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Kamil Páral, Vojtěch Trefný, dvx.