Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 24 results
1.
Office and Productivity
Biuro i produktywność
Translated by Szymon Nieznański
Reviewed by 5th
Located in docs/office/C/office.xml:12(title)
2.
Credits and License
Podziękowania i licencja
Translated and reviewed by Maciej Baron
Located in docs/office/C/office.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Ten dokument jest redagowany przez zespół dokumentacji Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Aby zapoznać się z listą autorów, kliknij na link <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">lista autorów</ulink>
Translated by Łukasz Cieliński
Reviewed by Michał Rzepiński
Located in docs/office/C/office.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ten dokument jest udostępniony na licencji Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Pawel Dyda
Located in docs/office/C/office.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Zgodnie z warunkami niniejszej licencji możesz dowolnie modyfikować, rozszerzać i poprawiać kod żródłowy dokumentacji Ubuntu. Wszelkie dzieła pochodne muszą być udostępniane na tej samej licencji.
Translated and reviewed by Pawel Dyda
Located in docs/office/C/office.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ten dokument jest rozpowszechniany z nadzieją, iż będzie przydatny, ale BEZ ŻADNYCH GWARANCJI; nawet bez domniemanej gwarancji ZGODNOŚCI Z UMOWĄ lub MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM CELU TAK JAK OPISANO TO W OŚWIADCZENIU.
Translated and reviewed by Maciej Baron
Located in docs/office/C/office.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopia licencji jest dostępna tutaj: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Szymon Nieznański
Located in docs/office/C/office.xml:11(para)
8.
2009
2009
Translated and reviewed by Michał Rzepiński
Located in office/C/office.xml:14(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
Projekt Dokumentacji Ubuntu
Translated and reviewed by Łukasz Cieliński
Located in docs/office/C/office.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. oraz członkowie <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Łukasz Cieliński
Located in docs/office/C/office.xml:15(holder)
110 of 24 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Maciej Baron, Michał Rzepiński, Pawel Dyda, Szymon Nieznański, Łukasz Cieliński.