Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 108 results
1.
Gaming In <phrase>Kubuntu</phrase>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:12(title)
2.
Credits and License
(no translation yet)
In Ubuntu:
Bidragsytere og lisens
Suggested by efikkan on 2009-08-25
Suggestions:
Bidragsytarar og lisens
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation lucid by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Petter Aas on 2007-09-02
In Ubuntu:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Suggested by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation lucid by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under vilkårene til denne lisensen. Alt arbeid basert på denne dokumentasjonen må utgis under samme lisens.
Translated and reviewed by Petter Aas on 2007-09-02
In Ubuntu:
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Suggested by efikkan on 2010-01-27
Suggestions:
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation lucid by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen distribueres i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by Morten Mytting Wang on 2008-03-24
In Ubuntu:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Suggested by efikkan on 2010-09-13
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation lucid by Knut Karevoll on 2008-08-03
Located in docs/games/C/games.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
8.
2009
(no translation yet)
Located in games/C/games.xml:14(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Suggestions:
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation lucid by Knut Karevoll on 2008-05-29
Located in docs/games/C/games.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
(no translation yet)
Suggestions:
Canonical Ltd. og medlemmer av <placeholder-1/>
Norwegian Nynorsk games in Kubuntu Documentation lucid by Knut Karevoll on 2008-05-29
Located in docs/games/C/games.xml:15(holder)
110 of 108 results

This translation is managed by Launchpad Norwegian translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aleksander Kolaas, Christian Aasan, Daniel Høyer Iversen, Morten Mytting Wang, Petter Aas, Solhatt, efikkan.