Browsing Lithuanian translation

110 of 285 results
1.
There is more than one node in this spot. Offending node IDs: $1
Šiame taške yra daugiau nei vienas mazgas. Papildomo mazgo ID: $1
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
translations for error messages
2.
This coastline-way is not part of a closed-loop
Šis krantą aprašantis kelias nėra uždaro ciklo dalis
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
3.
This way is tagged with '$1=$2' and should be closed-loop.
Šis kelias, turintis atributus '$1=$2', turi būti uždaras ciklas
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
4.
The first node (id $1) of this one-way is not connected to any other way
Pirmas mazgas (id $1) šiame vienos krypties kelyje nėra sujungtas su jokiu kitu keliu
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
5.
The last node (id $1) of this one-way is not connected to any other way
Paskutinis mazgas (id $1) šiame vienos krypties kelyje nėra sujungtas su jokiu kitu keliu
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
6.
This node cannot be reached, because one-ways only lead away from here
Šis mazgas negali būti pasiektas, nes vienos krypties keliai tikrai veda iš šio taško
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
7.
You cannot escape from this node, because one-ways only lead to here
Neįmanoma pabėgti iš šio mazgo, nes vienos krypties keliai tik atveda čia
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
8.
This node is very close but not connected to way #$1
Šis mazgas yra labai arti, tačiau neprijungtas prie kelio #$1
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
9.
This $1 uses deprecated tag $2 = $3
full mesage: "This way uses deprecated tag highway = viaduct."
Šis $1 naudoja naikintiną žymę $2 = $3
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
10.
This $1 uses deprecated tag $2 = $3. Please use $4 instead!
full mesage: "This way uses deprecated tag highway = viaduct. Please use bridge=* instead!"
Šis $1 naudoja naikintiną žymę $2 = $3. Prašome naudoti $4!
Translated by Aidas Kasparas on 2010-09-10
110 of 285 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aidas Kasparas, Emilien Klein.