Translations by Yiğit Ateş

Yiğit Ateş has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
196.
Are you really sure to continue?
2010-02-05
Devam etmek istediğinize emin misiniz?
217.
Join Areas Function
2010-02-05
Birleşme Alanları Fonksiyonu
289.
Open file
2010-02-05
Dosya aç
290.
Opening {0} file...
Opening {0} files...
2010-02-05
{0} dosya açılıyor...
390.
Help: {0}
2010-02-05
Yardım: {0}
392.
Copy to clipboard and close
2010-02-05
Panoya kopyala ve kapat
460.
Selection empty
2010-02-05
Seçim boş
463.
Upload data
2010-02-05
Veri gönder
475.
Upload selection
2010-02-05
Gönderme seçimi
532.
Errors during download
2010-02-05
İndirme sırasında hatalarla karşılaşıldı
535.
Downloaded GPX Data
2010-02-05
İndirilen GPX Verisi
552.
No data found in this area.
2010-02-05
Bu alanda veri bulunamadı.
558.
Conflict during download
Conflicts during download
2010-02-05
İndirme sırasında çakışma
564.
Updating data
2010-02-05
Veri güncelleniyor
652.
Move them
2010-02-05
Taşı
653.
Undo move
2010-02-05
Taşımayı geri al
717.
Relation ...
2010-02-05
İlişki ...
719.
Cycling dependencies
2010-02-05
Döngü bağımlılıkları
733.
Add way {0}
2010-02-05
Yol ekle {0}
734.
Add relation {0}
2010-02-05
İlişki ekle {0}
738.
Change way {0}
2010-02-05
Yolu değiştir {0}
739.
Change relation {0}
2010-02-05
İlişkiyi değiştir {0}
757.
Delete way {0}
2010-02-05
Yolu sil {0}
758.
Delete relation {0}
2010-02-05
İlişkiyi sil {0}
779.
Add conflict for ''{0}''
2010-02-05
''{0}'' için çakışma ekle
781.
Resolve conflicts in coordinates in {0}
2010-02-05
{0} koordinatlarındaki çakışmaları çöz
782.
Cannot resolve undecided conflict.
2010-02-05
Karar verilemeyen çakışma çözülemiyor.
927.
<or>
2010-02-05
<veya>
933.
<key>
2010-02-05
<anahtar>
934.
<question mark>
2010-02-05
<soru işareti>
935.
<end-of-file>
2010-02-05
<dosyanın sonu>
1807.
Pasting {0} tag
Pasting {0} tags
2010-02-05
{0} etiket yapıştırılıyor
1865.
Filter
2010-02-05
Süzgeç
2032.
Submit filter
2010-02-05
Süzgeç ekle
2035.
Enter the search expression
2010-02-05
Arama ifadesini girin
2039.
find in selection
2010-02-05
seçimde ara
3561.
Layer: {0}
2010-02-05
Katman: {0}