Translations by Mustafa Oguz

Mustafa Oguz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 78 results
125.
Delete Layer
2018-07-02
Katmanı Sil
126.
Delete the active layer. Does not delete the associated file.
2018-07-02
Aktif katmanı siler. İlişkili olduğu dosyayı silmez.
135.
Download map data from a server of your choice
2018-07-02
Seçtiğiniz bir serverdan harita verisini indirir
147.
Download notes in current view
2018-07-02
Mevcut görünümdeki notları indir
157.
Duplicate selection.
2018-07-02
Seçili olanı çoğalt
249.
{0} completed in {1}
2018-07-02
{0} {1} içinde tamamlandı
255.
Please select at least two nodes to merge or one node that is close to another node.
2018-07-02
Lütfen birleştirmek için en az iki uç veya bir uca yakın bir başka uç seçin.
282.
Unable to locate file ''{0}''.
2018-07-02
''{0}'' dosyasına ulaşılamadı.
300.
Zoom to downloaded data
2018-07-05
İndirilmiş veriye yakınlaştır
306.
Cannot open URL ''{0}''<br>The following download tasks accept the URL patterns shown:<br>{1}
2018-07-05
''{0}'' adresi açılamadı<br>İndirme görevi sadece aşağıda gösterilen URL formatını kabul eder:<br>{1}
321.
Paste contents of clipboard.
2018-07-03
Pano içeriğini yapıştırır.
322.
Paste at source position
2018-07-26
Kaynaktan alınan noktada yapıştır
323.
Paste contents of clipboard at the position they were copied from.
2018-07-03
Pano içeriğini kopyalandığı konuma yapıştırır.
362.
Search Notes...
2018-07-05
Not Ara...
376.
Data Error
2018-07-02
Veri Hatası
378.
<html>Could not load session file ''{0}''.<br>Error is:<br>{1}</html>
2018-07-02
<html>Oturum dosyası yüklenemedi ''{0}''.<br>Hata:<br>{1}</html>
384.
<html>Could not save session file ''{0}''.<br>Error is:<br>{1}</html>
2018-07-02
<html>Oturum dosyası kaydedilemedi ''{0}''.<br>Hata:<br>{1}</html>
387.
No exporter for this layer
2018-07-05
Bu katman için bir çıkarıcı yok
406.
Cannot split since another split operation is already in progress
2018-07-05
Bir başka ayırma işlemi sürerken yeni bir ayırma işlemi yapılamaz
407.
The current selection cannot be used for splitting - no node is selected.
2018-07-05
Mevcut seçim ayırma için kullanılamaz - bir uç seçilmedi.
431.
Unglued Node
2018-07-26
Ayrılmış Uç
447.
Undo ...
2018-07-03
Geri al ...
454.
Updates the currently modified objects from the server (re-downloads data)
2018-07-05
Değiştirilmiş nesneleri sunucudaki ile günceller (veriyi tekrar indirir)
455.
No current dataset found
2018-07-03
Mevcut bir veriseti bulunamadı
456.
Did not find an object with id {0} in the current dataset
2018-07-03
Mevcut verisetinde {0} id'sine sahip bir nesne bulunmuyor
458.
Updates the currently selected objects from the server (re-downloads data)
2018-07-03
Mevcut seçili nesneleri serverdan güncelle (verileri tekrar indirir)
467.
Ignore this hint and upload anyway
2018-07-03
Tavsiyeyi görmezden gelip veriyi yükle
470.
Upload note changes to server
2018-07-03
Not değişiklikleri sunucuya gönder
471.
Upload notes
2018-07-03
Notları gönder
472.
Uploading notes to server
2018-07-03
Notlar sunucuya gönderiliyor
474.
Upload all changes in the current selection to the OSM server.
2018-07-03
Mevcut seçimdeki tüm değişiklikleri OSM sunucusuna gönder
494.
Zoom to
2018-07-05
Yakınlaştır:
496.
Zooming disabled because layer of this relation is not active
2018-07-03
Yakınlaştırma bağlantılı katman aktif olmadığı için devre dışı edildi
498.
Zoom to the first selected node
2018-07-03
Seçilen ilk uca yakınlaştır
499.
Zooming disabled because layer of this way is not active
2018-07-05
Yakınlaştırma bu yolun katmanı aktif olmadığı için devre dışı bırakıldı
500.
Zooming disabled because there is no selected node
2018-07-03
Yakınlaştırma seçili bir uç olmadığı için devre dışı bırakıldı
530.
Determine user id for current user...
2018-07-03
Mevcut kullanıcının id'sini tanımla...
538.
Downloading notes
2018-07-05
Notlar indiriliyor
540.
{0} note has been downloaded.
{0} notes have been downloaded.
2018-07-03
{0} not indirildi.
{0} not indirildi.
541.
Since the download limit was {0}, there might be more notes to download.
2018-07-03
İndirme sınırı {0} olduğundan dolayı indirilecek daha fazla not olabilir.
545.
Download OSM Note by ID
2018-07-03
ID'ye göre OSM Notu İndir
547.
Download OSM Change
2018-07-05
OSM Değişikliğini İndir
548.
Download Compressed OSM
2018-07-05
Sıkıştırılmış OSM İndir
553.
OSM Server URL:
2018-07-03
OSM Sunucu URL:
554.
Command
2018-07-03
Komut
555.
Request details: {0}
2018-07-03
İstek detaylar: {0}
556.
Download OSM URL
2018-07-05
OSM İndirme URL'i
557.
There was {0} conflict during import.
There were {0} conflicts during import.
2018-07-03
Veri alınırken {0} çakışma oldu.
Veri alınırken {0} çakışma oldu.
566.
Click to check whether objects in your local dataset are deleted on the server
2018-07-03
Yerel verisetindeki nesnelerin serverdan silinip silinmediğini kontrol etmek için tıkla
568.
Click to abort and to resume editing
2018-07-03
Düzenlemeyi iptal etmek ve devam etmek için tıkla