Translations by Melih SAYGILIER

Melih SAYGILIER has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
204.
Assemble new polygons
2011-11-20
Yeni poligonlar oluştur
243.
Couldn''t match the entered link or id to the selected service. Please try again.
2011-11-20
Seçilen servis girilen link ya da id ile uyuşmadı.Lütfen bir daha deneyin.
260.
Merge the currently selected objects into another layer
2011-11-20
Seçmiş olduğunuz nesneleri başka bir katmanın içinde birleştirin
397.
Simplify all selected ways
2011-11-20
Seçilen tüm yolları basitleştir
399.
The selection contains {0} ways. Are you sure you want to simplify them all?
2011-11-20
Seçim {0} yol içeriyor.Hepsini basitleştirmek istediğinize emin misiniz?
400.
Simplify ways?
2011-11-20
Yolları basitleştir?
408.
Simplify {0} way
Simplify {0} ways
2011-11-20
{0} yolu basiteştir.
416.
There is more than one way using the node you selected. Please select the way also.
There is more than one way using the nodes you selected. Please select the way also.
2011-11-20
Seçtiğiniz düğümü kullanmak için birden fazla yol var.Lütfen kullanmak istediğiniz yolu da seçiniz.
465.
There are no selected objects to update.
2011-11-20
Güncellemek için seçilmiş herhangi bir nesne bulunmamaktadır.
468.
Upload all changes in the active data layer to the OSM server
2011-11-20
Aktif veri katmanındaki bütün değişiklikleri OSM Sunucusu'na yükle
1822.
to {0} object
to {0} objects
2011-11-20
{0} nesnesine
1823.
Delete incomplete members?
2011-11-20
Tamamlanmamış üyeleri silmek istiyor musunuz?
1824.
Paste without incomplete members
2011-11-20
Tamamlanmamış üyeler olmadan yapıştır.
1825.
The copied data contains incomplete objects. When pasting the incomplete objects are removed. Do you want to paste the data without the incomplete objects?
2011-11-20
Kopyalanan veri tamamlanmamış nesneleri içeriyor.Yapıştırma esnasında tamamlanmamış nesneler silinecek.Veriyi tamamlanmamış nesneler olmadan yapıştırmak istermisiniz?