Translations by Erkin Alp Güney

Erkin Alp Güney has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 79 results
26.
Report bug
2014-01-10
Hata Raporla
56.
Add a node by entering latitude / longitude or easting / northing.
2014-01-10
Enlem/boylam ya da kuzey/doğu açısı yazarak nokta ekleyin.
58.
Align Nodes in Circle
2014-01-10
Noktaları bir daire üzerine hizala(nokta sayısı değişmez)
73.
selection
2014-01-10
seçim
98.
Could not combine ways<br>(They could not be merged into a single string of nodes)
2014-01-10
Yolları istenen şekilde birleştiremiyorum<br/> (Kesintisiz bir çizgi oluşmuyor)
112.
Update multipolygon
2014-01-10
Delikli yapıyı güncelle
128.
Toggle dialogs panel, maximize mapview
2014-01-10
Diyalog panelini aç/kapa, haritayı genişlet
129.
Toggle dialogs panel
2014-01-10
Diyalog paneli
132.
Ignoring {0} nodes with null coordinates
2014-01-10
{0} adet koordinatsız nokta ihmal ediliyor
152.
Download parent ways/relations...
2014-01-10
İlintili yol ve bağıntılar indiriliyor
153.
Download objects referring to one of the selected objects
2014-01-10
Seçilen nesnelerden birini gösteren nesneleri indir
160.
Expert Mode
2014-01-10
Uzman Kipi
161.
Enable/disable expert mode
2014-01-10
Uzman kipine gir/çık
163.
Continues drawing a line that shares nodes with another line.
2014-01-10
Başka bir çizgi ile ortak noktası olan çizgiyi çizmeye devam eder.
188.
Display object information about OSM nodes, ways, or relations in web browser.
2014-01-10
Web tarayıcısı aracılığıyla OpenStreetMap nesneleri hakkında bilgi göster.
191.
Please select at least one closed way that should be joined.
2014-01-10
Birleştirmek için en az bir kapalı yol seçiniz.
192.
One of the selected ways is not closed and therefore cannot be joined.
2014-01-10
Seçilen yollardan biri kapalı değil ve o yüzden birleşmiyorlar.
203.
Added node on all intersections
2014-01-10
Tüm kesişimlere düğüm eklendi
206.
Delete Ways that are not part of an inner multipolygon
2014-01-10
İç delikli yapının parçası olmayan yolları sil
208.
Some of the ways were part of relations that have been modified.<br>Please verify no errors have been introduced.
2014-01-10
Bazı üyeler değişti. Lütfen hata oluşmadığını kontrol edin.
212.
Sorry. Cannot handle way that is outer in multiple multipolygon relations.
2014-01-10
Maalesef dış halka üzerine işlem yapamıyorum.
213.
Sorry. Cannot handle way that is both inner and outer in multipolygon relations.
2014-01-10
Maalesef hem iç hem dış halka olan yol üzerine işlem yapamıyorum.
214.
Sorry. Cannot handle way that is inner in multiple multipolygon relations.
2014-01-10
Maalesef iç halka üzerine işlem yapamıyorum.
215.
Removed Element from Relations
2014-01-10
Bağıntılardan Öğe Silindi
216.
Remove tags from inner ways
2014-01-10
İç yollardan etiketleri kaldırıyor
219.
Include a node into the nearest way segments
2014-01-10
Noktayı en yakın yola kat
224.
Opens a dialog that allows to jump to a specific location
2014-01-10
Koordinatları vererek oraya atlamanızı sağlayan diyalogu açar
234.
Lasso Mode
2014-01-10
Kement kipi
235.
Lasso selection mode: select objects within a hand-drawn region
2014-01-10
Kement seçim kipi: Nesneleri elle çizilen bir bölge dahilinde seç
236.
Rectified Image...
2014-01-10
Ortofoto
237.
Download Rectified Images From Various Services
2014-01-10
Çeşitli hizmetlerden ortofoto indir
238.
Imagery: {0}
2014-01-10
Görüntüler: {0}
240.
Supported Rectifier Services:
2014-01-10
Desteklenen Dikleştirme Hizmetleri:
251.
You are about to merge data between layers ''{0}'' and ''{1}''.<br /><br />These layers have different upload policies and should not been merged as it.<br />Merging them will result to enforce the stricter policy (upload discouraged) to ''{1}''.<br /><br /><b>This is not the recommended way of merging such data</b>.<br />You should instead check and merge each object, one by one, by using ''<i>Merge selection</i>''.<br /><br />Are you sure you want to continue?
2014-01-10
{0} ve {1} katmanları arasında veriyi birleştirmek üzeresiniz <br/><br/> Bu katmanlar farklı yükleme politikalarına sahip olduklarından birleştirmek <br> daha sıkı bir yükleme politikası ile sonuçlanacaktır(<b>önerilmez</b>). <br/><br/>Bunun yerine her nesneyi tek tek, "<i>Seçimi birleştir</i>" kullanarak birleştirmelisiniz.<br/><br/> Devam etmek istiyor musunuz?
2014-01-10
{0} ve {1} katmanları arasında veriyi birleştirmek üzeresiniz <br/><br/> Bu katmanlar farklı yükleme politikalarına sahip olduklarından birleştirmek <br> daha sıkı bir yükleme politikası ile sonuçlanacaktır(<b>önerilmez<b>). <br/><br/>Bunun yerine her nesneyi tek tek, "<i>Seçimi birleştir</i>" kullanarak birleştirmelisiniz.<br/><br/> Devam etmek istiyor musunuz?
252.
Ignore this hint and merge anyway
2014-01-10
İhmal et ve yine de birleştir
258.
Cannot merge nodes: Would have to delete way {0} which is still used by {1}
2014-01-10
Noktalar birleşmiyor: {1} tarafından kullanılan {0} yolunu silmek istediğinizden emin misiniz?
279.
URL Files
2014-01-10
URL Dosyaları
284.
Cannot open {0} file with the file importer ''{1}''.
Cannot open {0} files with the file importer ''{1}''.
2014-01-10
{0} dosya {1} aktarıcısı ile açılamadı
285.
Cannot open {0} file because file does not exist or no suitable file importer is available.
Cannot open {0} files because files do not exist or no suitable file importer is available.
2014-01-10
{0} dosyası açılamadı çünkü ya aktarıcı ya da dosya yok.
299.
Select if the data should be downloaded into a new layer
2014-01-10
{
310.
Orthogonalize Shape / Undo
2014-01-10
Dikdörtgenleştir/Geri al
311.
Undo orthogonalization for certain nodes
2014-01-10
Belirli noktaları eski konumlarına al
312.
Orthogonalize / Undo
2014-01-10
Dikdörtgenleştir/Geri al
314.
<html>You are using the EPSG:4326 projection which might lead<br>to undesirable results when doing rectangular alignments.<br>Change your projection to get rid of this warning.<br>Do you want to continue?</html>
2014-01-10
<html>Şu anda dikdörtgen hizalaması yapılırken istenmeyen sonuçlara yol açabilecek WSG84 kullanıyorsunuz.<br>Bu uyarıdan kurtulmak için izdüşümünüzü değiştirin.<br>Devam etmek istiyor musunuz?</html>
319.
Please select ways with angles of approximately 90 or 180 degrees.
2014-01-10
Dik açıya yakın ve neredeyse doğrusal olan açıılar içeren yollar seçin.
330.
Forget objects but do not delete them on server when uploading.
2014-01-10
Nesneleri unut ama silme isteği gönderme.
336.
Some of the objects are modified.<br> Proceed, if these changes should be discarded.</html>
2014-01-10
Bazı nesneler değişti.<br/>Bunların dikkate alınmamasını istiyorsanız devam edin</html>
337.
Clear Undo/Redo buffer
2014-01-10
Geri alma hafızasını temizle
340.
Redo ...
2014-01-10
Yinele ...