Browsing Swedish translation

251260 of 8899 results
251.
Merging too many objects with different upload policies
Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:88
252.
You are about to merge more than 1 object between layers ''{0}'' and ''{1}''.<br /><br /><b>This is not the recommended way of merging such data</b>.<br />You should instead check and merge each object, <b>one by one</b>.<br /><br />Are you sure you want to continue?
Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:90
253.
Mirror
Spegla
Translated by Zippert on 2009-06-13
Reviewed by Tomas Marklund on 2014-08-24
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:39 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:40 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:82
254.
Mirror selected nodes and ways.
Spegla markerade noder och sträckor.
Translated and reviewed by Konrad Skeri on 2009-06-20
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:39 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:38
255.
Please select at least one node or way.
Markera minst en nod eller sträcka.
Translated and reviewed by Zippert on 2009-06-13
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:60
256.
up
item  combo "Incline" display value
item "Highways/Streets/Ford" combo "Incline" display value
item "Passageways/Tunnel" combo "Incline" display value
item "Passageways/Building Passage" combo "Incline" display value
item "Passageways/Avalanche Protector" combo "Incline" display value
item "Water/Water/Culvert" combo "Incline" display value
upp
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:37 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:52 build/trans_presets.java:46 build/trans_presets.java:306 build/trans_presets.java:848 build/trans_presets.java:1604 build/trans_presets.java:1624 build/trans_presets.java:1679 build/trans_presets.java:1839
257.
down
item  combo "Incline" display value
item "Highways/Streets/Ford" combo "Incline" display value
item "Passageways/Tunnel" combo "Incline" display value
item "Passageways/Building Passage" combo "Incline" display value
item "Passageways/Avalanche Protector" combo "Incline" display value
item "Water/Water/Culvert" combo "Incline" display value
ned
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:39 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:54 build/trans_presets.java:46 build/trans_presets.java:306 build/trans_presets.java:848 build/trans_presets.java:1604 build/trans_presets.java:1624 build/trans_presets.java:1679 build/trans_presets.java:1839
258.
left
vänster
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:41 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:56
259.
right
dir == Direction.RIGHT
höger
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:43 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:58
260.
Move objects {0}
dir == Direction.RIGHT
Flytta objekt {0}
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:52 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:54 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:56 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:58
251260 of 8899 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Jonsson, Andreas Vilén, Cybjit, David S, Dirk Stöcker, Don-vip, Erik Hagelberg, Erik Iohansson, Frank "knarF" M. Eriksson, Gustav Arnesson, Joel Grafström, Konrad Skeri, Magnus Olsson, Martin Öberg, Mattias Dalkvist, Michael Persson, Niklas Henriksson, Spull, Susanna Björverud, TM, Tobias Johansson, Tomas Marklund, Zippert, denahl, jordgubbe, nairobie, nanker, zvenzzon.