Browsing Swedish translation

251260 of 9797 results
251.
Please select at least two nodes to merge or one node that is close to another node.
Välj minst två noder för att slå ihop dem, eller en nod som är nära en annan nod.
Translated and reviewed by Tomas Marklund on 2013-11-03
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeNodesAction.java:78
252.
Abort Merging
Avbryt sammanslagning
Translated and reviewed by Andreas Vilén on 2010-01-06
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeNodesAction.java:217
253.
Click to abort merging nodes
Klicka för att avbryta nodsammanslagning
Translated by Andreas Vilén on 2010-01-06
Reviewed by Konrad Skeri on 2010-01-30
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeNodesAction.java:219
254.
Cannot merge nodes: Would have to delete way {0} which is still used by {1}
Kan inte slå ihop noder: Sträcka {0} skulle då behöva tas bort vilken fortfarande används av {1}
Translated and reviewed by Anders Jonsson on 2014-06-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeNodesAction.java:225
255.
Merge {0} node
Merge {0} nodes
for correct i18n of plural forms - see #9110
Slå ihop {0} nod
Translated and reviewed by Tomas Marklund on 2014-05-14
Slå ihop {0} noder
Translated and reviewed by Tomas Marklund on 2014-05-14
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeNodesAction.java:345
256.
Merge selection
Sammanfoga markeringen
Translated and reviewed by Mattias Dalkvist on 2009-09-09
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:31 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:32
257.
Merge the currently selected objects into another layer
Slå ihop valda objekt till ett annat lager
Translated by Tobias Johansson on 2011-06-14
Reviewed by Magnus Österlund on 2011-10-03
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:31
258.
Merging too many objects with different upload policies
Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:86
259.
You are about to merge more than 1 object between layers ''{0}'' and ''{1}''.<br /><br /><b>This is not the recommended way of merging such data</b>.<br />You should instead check and merge each object, <b>one by one</b>.<br /><br />Are you sure you want to continue?
Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:88
260.
Mirror
Spegla
Translated by Zippert on 2009-06-13
Reviewed by Tomas Marklund on 2014-08-24
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:39 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:40 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:82
251260 of 9797 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Jonsson, Andreas Vilén, Cybjit, David S, Dirk Stöcker, Don-vip, Erik Hagelberg, Erik Iohansson, Frank "knarF" M. Eriksson, Gustav Arnesson, Joel Grafström, Konrad Skeri, Magnus Österlund, Martin Öberg, Mattias Dalkvist, Michael Persson, Niklas Henriksson, Samuel Lidén Borell, Spull, Susanna Björverud, TM, Tobias Johansson, Tomas Marklund, Zippert, denahl, jordgubbe, nairobie, nanker, zvenzzon.