Browsing Swedish translation

251260 of 11050 results
251.
Merging too many objects with different upload policies
Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:87
252.
You are about to merge more than 1 object between layers ''{0}'' and ''{1}''.<br /><br /><b>This is not the recommended way of merging such data</b>.<br />You should instead check and merge each object, <b>one by one</b>.<br /><br />Are you sure you want to continue?
Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:89
253.
Mirror
Spegla
Translated by Zippert on 2009-06-13
Reviewed by Tomas Marklund on 2014-08-24
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:39 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:40 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:82
254.
Mirror selected nodes and ways.
Spegla markerade noder och sträckor.
Translated and reviewed by Konrad Skeri on 2009-06-20
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:39 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:41
255.
Please select at least one node or way.
Markera minst en nod eller sträcka.
Translated and reviewed by Zippert on 2009-06-13
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:60
256.
up
chunk "highway_yesno_incline" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
chunk "optional_bridge" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
item "Passageways/Tunnel" group "Passageways" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
item "Passageways/Building Passage" group "Passageways" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
item "Passageways/Avalanche Protector" group "Passageways" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
upp
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:52 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:68 build/trans_presets.java:44 build/trans_presets.java:253 build/trans_presets.java:1940 build/trans_presets.java:1960 build/trans_presets.java:2016
257.
down
chunk "highway_yesno_incline" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
chunk "optional_bridge" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
item "Passageways/Tunnel" group "Passageways" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
item "Passageways/Building Passage" group "Passageways" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
item "Passageways/Avalanche Protector" group "Passageways" combo combo "Incline" combo "Incline" display value
ned
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:54 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:70 build/trans_presets.java:44 build/trans_presets.java:253 build/trans_presets.java:1940 build/trans_presets.java:1960 build/trans_presets.java:2016
258.
left
vänster
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:56 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:72
259.
right
dir == Direction.RIGHT
höger
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:58 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:74
260.
Move objects {0}
dir == Direction.RIGHT
Flytta objekt {0}
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:68 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:70 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:72 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:74
251260 of 11050 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Jonsson, Andreas Vilén, Cybjit, David S, Dirk Stöcker, Don-vip, Erik, Erik Hagelberg, Erik Iohansson, Frank "knarF" M. Eriksson, Gustav Arnesson, Joel Grafström, Konrad Skeri, Magnus Österlund, Martin Öberg, Mattias Dalkvist, Michael Persson, Niklas Henriksson, Nka Mapper, Samuel Lidén Borell, Spull, Susanna Björverud, TM, Tobias Johansson, Tomas Marklund, Zippert, denahl, jordgubbe, nairobie, nanker, zvenzzon.