Browsing Swedish translation

251260 of 10609 results
251.
Cannot merge nodes: Would have to delete way {0} which is still used by {1}
Kan inte slå ihop noder: Sträcka {0} skulle då behöva tas bort vilken fortfarande används av {1}
Translated and reviewed by Anders Jonsson on 2014-06-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeNodesAction.java:222
252.
Merge {0} node
Merge {0} nodes
for correct i18n of plural forms - see #9110
Slå ihop {0} nod
Translated and reviewed by Tomas Marklund on 2014-05-14
Slå ihop {0} noder
Translated and reviewed by Tomas Marklund on 2014-05-14
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeNodesAction.java:342
253.
Merge selection
Sammanfoga markeringen
Translated and reviewed by Mattias Dalkvist on 2009-09-09
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:32 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:33
254.
Merge the currently selected objects into another layer
Slå ihop valda objekt till ett annat lager
Translated by Tobias Johansson on 2011-06-14
Reviewed by Magnus Österlund on 2011-10-03
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:32
255.
Merging too many objects with different upload policies
Ihopslagning av för många objekt med olika uppladdningsprinciper
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:87
256.
You are about to merge more than 1 object between layers ''{0}'' and ''{1}''.<br /><br /><b>This is not the recommended way of merging such data</b>.<br />You should instead check and merge each object, <b>one by one</b>.<br /><br />Are you sure you want to continue?
Du håller på att slå ihop mer än 1 objekt mellan lagren ''{0}'' och ''{1}''.<br /><br /><b>Detta är inte det rekommenderade sättet att slå ihop denna typ av data</b>.<br />Du bör istället kontrollera och slå ihop varje objekt <b>var för sig</b>.<br /><br />Vill du verkligen fortsätta?
Translated and reviewed by Joel Grafström on 2013-05-05
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MergeSelectionAction.java:89
257.
Mirror
Spegla
Translated by Zippert on 2009-06-13
Reviewed by Tomas Marklund on 2014-08-24
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:39 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:40 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:82
258.
Mirror selected nodes and ways.
Spegla markerade noder och sträckor.
Translated and reviewed by Konrad Skeri on 2009-06-20
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:39 ../plugins/utilsplugin2/src/org/openstreetmap/josm/plugins/utilsplugin2/actions/SymmetryAction.java:40
259.
Please select at least one node or way.
Markera minst en nod eller sträcka.
Translated and reviewed by Zippert on 2009-06-13
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MirrorAction.java:60
260.
up
chunk "highway_yesno_incline" combo "Incline" display value
chunk "optional_bridge" combo "Incline" display value
item "Passageways/Tunnel" group "Passageways" combo "Incline" display value
item "Passageways/Building Passage" group "Passageways" combo "Incline" display value
item "Passageways/Avalanche Protector" group "Passageways" combo "Incline" display value
upp
Translated and reviewed by Susanna Björverud on 2008-12-07
Located in ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:50 ../core/src/org/openstreetmap/josm/actions/MoveAction.java:66 build/trans_presets.java:44 build/trans_presets.java:215 build/trans_presets.java:1863 build/trans_presets.java:1883 build/trans_presets.java:1939
251260 of 10609 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Jonsson, Andreas Vilén, Cybjit, David S, Dirk Stöcker, Don-vip, Erik, Erik Hagelberg, Erik Iohansson, Frank "knarF" M. Eriksson, Gustav Arnesson, Joel Grafström, Konrad Skeri, Magnus Österlund, Martin Öberg, Mattias Dalkvist, Michael Persson, Niklas Henriksson, Samuel Lidén Borell, Spull, Susanna Björverud, TM, Tobias Johansson, Tomas Marklund, Zippert, denahl, jordgubbe, nairobie, nanker, zvenzzon.