Translations by Dirk Stöcker

Dirk Stöcker has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
28.
Ignoring malformed file URL: "{0}"
2008-12-31
Hoppar över felaktig URL till en fil: "{0}"
31.
Ignoring malformed URL: "{0}"
2008-12-31
Hoppar över felaktig URL: "{0}"
72.
Add Node...
2009-01-10
Lägg till nod...
83.
Move the selected nodes in to a line.
2009-01-06
Flytta de valda noderna in i en linje
138.
Download from OSM...
2009-01-06
Hämta från OSM...
158.
Export to GPX...
2009-01-06
Exportera till GPX...
209.
Join Node to Way
2009-01-10
Anslut nod till sträcka
228.
Rectified Image...
2009-01-06
Korrigerad bild...
270.
Open...
2009-01-06
Öppna...
273.
Cannot open {0} file with the file importer ''{1}''.
Cannot open {0} files with the file importer ''{1}''.
2011-07-15
Kan inte öppna {0} fil med filimporteraren ''{1}''.
Kan inte öppna {0} filer med filimporteraren ''{1}''.
282.
Open an URL.
2008-12-31
Öppna en URL.
296.
Orthogonalize Shape
2009-01-10
Räta upp form
317.
Preferences...
2009-01-06
Inställningar...
342.
Reverse Ways
2009-01-10
Ändra riktning på sträckor
351.
Save As...
2009-01-10
Spara som...
475.
Wireframe View
2009-01-10
Trådnätsvisning
478.
Zoom In
2009-01-10
Zooma in
480.
Zoom Out
2009-01-10
Zooma ut
638.
Zoom by dragging or Ctrl+. or Ctrl+,; move with Ctrl+up, left, down, right; move zoom with right button
2008-12-31
Zooma genom att dra eller Ctrl+. eller Ctrl+,; flytta med Ctrl+upp, vänster, ned, höger; flytta karta med högerknappen
1175.
Similarly named ways
2009-01-06
Sträckor med likartade namn
1184.
Key ''{0}'' invalid.
2008-12-23
Nyckeln ''{0}'' är ogiltig.
1860.
Sel.: Rel.:{0} / Ways:{1} / Nodes:{2}
2009-01-13
Urval: Rel.:{0}/Sträckor:{1}/Noder:{2}
2142.
Move the currently selected members up
2008-12-31
Flytta vald medlem/valda medlemmar uppåt
2144.
Move the currently selected members down
2008-12-31
Flytta vald medlem/valda medlemmar nedåt
2344.
Provide a brief comment for the changes you are uploading:
2008-12-31
Ge en kort kommentar till de ändringar som du skickar in:
2401.
The server replied with response code 404.<br>This usually means, the server does not know an object with the requested id.
2011-07-15
Servern svarade med svarskod 404.<br>Detta betyder vanligtvis att servern inte känner till något objekt med det förfrågade ID’t.
2611.
WMS layer ({0}), automatically downloading in zoom {1}
2008-12-31
WMS-lager ({0}), hämtas automatiskt i zoomläge {1}
2641.
Open another GPX trace
2008-12-31
Öppna ett annat foto
2774.
Make Audio Marker at Play Head
2008-12-31
Skapa ljudmarkör vid spelhuvud
2777.
You need to SHIFT-drag the play head onto an audio marker or onto the track point where you want to synchronize.
2008-12-31
Du måste SKIFT-Dra spelhuvudet upp på en ljudmarkör eller upp på den spårpunkt där du vill synkronisera.
2778.
Unable to create new audio marker.
2008-12-31
Kunde inte skapa ny ljudmarkör.
3427.
An OSM data validator that checks for common errors made by users and editor programs.
2009-01-06
En datavaliderare för OSM som letar efter vanliga fel som görs av användare och redigeringsprogram.
5423.
kebab
2008-12-31
kebab
6233.
Video
2012-02-13
Video
6827.
No GPX layer selected. Cannot upload a trace.
2008-12-31
Inget GPX-lager valt. Kan inte skicka in ett spår.
6829.
Connecting...
2009-01-31
Ansluter...
7241.
Download Image from French Cadastre WMS
2009-06-19
Hämta bild från den franska Cadastre-WMS:en
7435.
Import Data from Globalsat Datalogger DG100 into GPX layer.
2008-12-31
Importera data från en Globalsat Datalogger DG100 in i ett GPX-lager
7710.
A plugin to trace water bodies on Landsat imagery.
2009-01-06
En insticksmodul för att spåra vattensamlingar på landsat-bilder.
7955.
Open Visible...
2009-01-06
Öppna det som syns...
8436.
Surveyor...
2009-01-06
Lantmätare...
8887.
Play/Pause
2009-01-10
Spela/pausa