Translations by Sidorela Uku

Sidorela Uku has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
9.
Translations
2018-09-11
Përkthime
10.
Follow us on
2018-09-11
Na ndiqni në
17.
License
2018-09-11
Licensa
23.
OK
2018-09-11
OK
24.
Report bug
2018-09-11
Raportoni një problem
29.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2018-09-11
Ju lutem përzgjidhni një nyje, vijë apo relacion të ngarkuar.
31.
Please select the target layer.
2018-09-11
Ju lutem zgjidhni shtresën e planifikuar.
33.
Cancel
2018-09-11
Anullo
36.
Select
2018-09-11
Përzgjidh
41.
Add layers
2018-09-11
Shto shtresa
53.
Add a node by entering latitude / longitude or easting / northing.
2018-09-13
Shtoni një nyje duke vendosur gjatësinë/gjërësinë apo kursin drejt lindjes/veriut.
60.
One or more nodes involved in this action is outside of the downloaded area.
2018-09-13
Një apo më shumë nyje të përfshira në këtë veprim janë jashtë zonës së shkarkuar.
63.
Align Nodes in Line
2018-09-13
Poziciono Nyjet në Vijë
65.
Please select at least three nodes.
2018-09-13
Ju lutem përzgjidhni të paktën tre nyje.
69.
data
2018-09-13
të dhëna
70.
layer
2018-09-13
shtresa
71.
selection
2018-09-13
përzgjedhje
72.
conflict
2018-09-13
konflikt
73.
download
2018-09-13
shkarko
287.
Click to continue and to open {0} browser
Click to continue and to open {0} browsers
2018-09-11
Klikoni për të vazhduar dhe për të hapur {0} shfletuesin
Klikoni për të vazhduar dhe për të hapur {0} shfletuesit
4675.
{0}: option ''{1}'' requires an argument
2018-09-11
{0}: opsioni "{1}" kërkon një argument