Translations by Michel Smits

Michel Smits has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 669 results
11.
Preferences are stored in {0}
2019-01-21
Voorkeuren worden opgeslagen in {0}
12.
Symbolic names for directories and the actual paths:
2019-01-21
Symbolische namen voor mappen en de eigenlijke paden:
19.
Installation Details
2019-01-16
Installatiedetails
26.
Open directory
2019-01-16
Map openen
37.
Selects those elements on the map which are chosen on the list above.
2018-11-04
Selecteert de elementen op de kaart die in de bovenstaande lijst gekozen zijn.
87.
Close open changesets...
2018-11-04
Open wijzigingensets sluiten...
139.
Download data...
2018-11-04
Data downloaden...
151.
Download map data from the OSM server in current view
2019-02-09
Kaartgegevens van de OSM-server in huidige weergave downloaden
157.
Enable/disable hatched background rendering of areas outside of the downloaded areas.
2018-11-04
Gearceerde achtergrondweergave van gebieden buiten de gedownloade gebieden inschakelen / uitschakelen.
388.
Unable to add layer ''{0}'': {1}
2019-05-15
Kan geen laag toevoegen ''{0}'': {1}
444.
Search preset...
2018-11-04
Zoekvoorinstelling...
491.
Upload data...
2018-11-04
Gegevens opladen...
503.
Upload selection...
2018-11-04
Selectie opladen...
504.
Upload all changes in the current selection to the OSM server.
2019-02-09
Upload alle wijzigingen in de huidige selectie naar de OSM-server
579.
OSM Server URL:
2019-02-09
URL voor de OSM-server:
677.
Select mode
2018-07-30
Selectiemodus
698.
Zoom mode
2019-05-15
Zoommodus
708.
Download relation with members
2021-02-13
Download relatie met leden
709.
Download with members
2021-02-13
Download met leden
725.
based on osm route relation data, timestamps are synthetic
2018-11-20
op basis van osm weggerelateerde gegevens, zijn de tijdstempels synthetische
727.
{0} (GPX export)
2019-01-16
{0} (GPX export)
953.
Changeset {0}: Unexpected order of versions for {1}: v{2} is not higher than v{3}
2019-04-08
Wijzigingenset {0}: Onverwachte volgorde van versies voor {1}: v{2} is niet hoger dan v{3}
969.
[id: {0}, v{1}]
2018-10-09
[id: {0}, v{1}]
970.
[v{0}]
2018-10-09
[v{0}]
1149.
Azimuthal Equidistant
2018-09-28
Afstandsgetrouwe azimutale projectie
1152.
Equidistant Cylindrical (Plate Carrée)
2018-09-28
Afstandsgetrouwe cilinderprojectie (vierkante platkaart)
1168.
Ignore list
2019-03-04
Negeer lijst
1174.
{0} of {1} elements done
2019-01-03
{0} van {1} elementen voltooid
1212.
''{0}'' ({1}m)
2018-07-25
''{0}'' ({1}m)
1216.
Relation is obsolete
2019-03-20
Relatie is verouderd
1270.
Self crossing ways
2019-01-04
Zelfoversteekplaatsen
1350.
Role for multipolygon way member should be inner or outer
2018-11-24
De rol voor een weg die lid is van een multipolygoonrelatie moet intern of extern zijn
2018-11-24
De rol voor een lid van een multipolygoonrelatie moet intern of extern zijn
1395.
Role of relation member does not match template expression ''{0}'' in preset {1}
2019-04-15
Rol van het lid van de relatie komt niet overeen met de sjabloonuitdrukking ''{0}'' in de voorkeuze {1}
1396.
Type ''{0}'' of relation member with role ''{1}'' does not match accepted types ''{2}'' in preset {3}
2019-04-15
Type ''{0}'' van lid van de relatie met rol ''{1}'' komt niet overeen met aanvaarde types ''{2}'' in de voorkeuze {3}
1399.
Empty role found when expecting one of ''{0}''
2019-04-15
Lege rol gevonden bij het verwachten van een van ''{0}''
1416.
Ignoring {0}. Support was dropped
2019-02-01
{0} negeren. Ondersteuning werd verbroken
1439.
Tag key contains non-printing character
2019-03-28
Tagtoets bevat een niet-afdrukbaar karakter
1443.
Value ''{0}'' for key ''{1}'' not in presets, but is known.
2019-02-01
Waarde ''{0}'' voor sleutel ''{1}'' niet in voorkeuzen, maar is bekend.
1448.
Unknown property value
2019-01-16
Onbekende eigendomswaarde
1449.
Value ''{0}'' for key ''{1}'' is unknown, maybe one of {2} is meant?
2019-01-16
Waarde ''{0}'' voor sleutel ''{1}'' is onbekend, misschien is een van {2} bedoeld?
1450.
Value ''{0}'' for key ''{1}'' is unknown, maybe ''{2}'' is meant?
2019-01-16
Waarde ''{0}'' voor sleutel ''{1}'' is onbekend, misschien is een van ''{2}'' bedoeld?
1465.
Turn restrictions
2019-05-15
Afslagbeperkingen
1466.
This test checks if turn restrictions are valid.
2019-05-15
Deze test controleert of de afslagbeperkingen geldig zijn.
1467.
Unknown turn restriction
2019-05-15
Onbekende afslagbeperking
1468.
Unexpected role ''{0}'' in turn restriction
2019-05-15
Onverwachte rol ''{0}'' bij de afslagbeperking
1469.
Unexpected member type in turn restriction
2019-05-15
Onverwacht lidtype bij afslagbeperking
1475.
"from" way is a closed way
2019-04-08
''van'' weg is een gesloten weg
1477.
"to" way is a closed way
2019-04-08
''naar'' weg is een gesloten weg
1480.
Superfluous turn restriction as "to" way is oneway
2019-05-15
Overbodige afslagbeperking want "naar" weg is eenrichtingsverkeer