Translations by Kristaps Brics

Kristaps Brics has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 161 results
4.
Java OpenStreetMap Editor
2020-04-11
Java OpenStreetMap redaktors
8.
Homepage
2020-04-11
Mājaslapa
9.
Translations
2020-04-11
Tulkojumi
10.
Follow us on
2020-04-11
Seko mums
11.
Preferences are stored in {0}
2020-04-12
Preferences tiek glabātas {0}
2020-04-11
Prioritārie iestatījumi tiek glabāti {0}
12.
Symbolic names for directories and the actual paths:
2020-04-11
Simboliskie nosaukumi katalogiem un īstajiem ceļiem
19.
Installation Details
2020-04-11
Uzstādīšanas norādījumi
21.
Translators
2020-04-11
Tulkotāji
24.
Report bug
2020-04-11
Ziņot par kļūdu
25.
unset
2020-04-11
atiestatīts
26.
Open directory
2020-04-11
Atvērt katalogu
27.
Failed to locate resource ''{0}''.
2020-04-11
Neizdevās atrast resursu ''{0}''.
28.
Failed to load resource ''{0}'', error is {1}.
2020-04-11
Neizdevās ielādēt resursu ''{0}'', kļūda ir {1}.
29.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2020-04-11
Lūdzu, izvēlieties vismaz vienu jau augšupielādētu mezglu, ceļu vai saistību.
31.
Please select the target layer.
2020-04-11
Lūdzu, izvēlies mērķa slāni.
34.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2020-04-11
Nav slāņu, ar ko izejas slānis<br>''{0}''<br>var būt sapludināts.</html>
36.
Select
2020-04-11
Izvēlēties
37.
Selects those elements on the map which are chosen on the list above.
2020-04-11
Izvēlas tos elementus kartē, kas ir izvēlēti augstāk izvietotajā sarakstā.
40.
Select WMS layers
2020-04-11
Izvēlēties WMS slāņus
41.
Add layers
2020-04-11
Pievienot slāņus
42.
Time filter for "{0}" such as "{1}"
2020-04-11
Laika filtrs "{0}" kā "{1}"
43.
Invalid service URL.
2020-04-11
Nederīgs pakalpojuma URL
44.
WMS Error
2020-04-12
WMS kļūda
45.
Could not retrieve WMS layer list.
2020-04-12
Neizdevās izgūt WMS slāņu sarakstu.
46.
Could not parse WMS layer list.
2020-04-12
Neizdevās parsēt WMS slāņu sarakstu.
47.
Could not parse WMTS layer list.
2020-04-12
Neizdevās parsēt WMS slāņu sarakstu.
48.
WMTS Error
2020-04-12
WMTS kļūda
50.
Select image format for WMS layer
2020-04-12
Izvēlēties attēla formātu WMS slānim
53.
Add a node by entering latitude / longitude or easting / northing.
2020-04-12
Pievienot mezglu, ievadot platuma / garuma grādus vai ziemeļu platuma / austrumu garuma starpības
55.
Align Nodes in Circle
2020-04-12
Izvietot mezglus aplī
56.
Move the selected nodes into a circle.
2020-04-12
Pārvietot iezīmētos mezglus aplī.
58.
Nothing changed
2020-04-12
Nekas neizmainījās
60.
One or more nodes involved in this action is outside of the downloaded area.
2020-04-12
Viens vai vairāki mezgli, kas iesaistīti šajā darbībā, atrodas ārpus lejupielādētā laukuma.
63.
Align Nodes in Line
2020-04-12
Izvietot mezglus līnijā
65.
Please select at least three nodes.
2020-04-12
Lūdzu, iezīmējiet vismaz trīs mezglus.
66.
Can not align a polygon. Abort.
2020-04-12
Nevar līdzināt poligonu. Pārtraukt.
67.
Intersection of three or more ways can not be solved. Abort.
2020-04-12
Triju vai vairāku ceļu krustojumu nevar atrisināt. Pārtraukt.
68.
Two parallels ways found. Abort.
2020-04-12
Divi paralēli ceļi atrasti. Pārtraukt
71.
selection
2020-04-12
izvēle
73.
download
2020-04-12
lejupielādēt
74.
problem
2020-04-12
problēma
82.
No conflicts to zoom to
2020-04-12
Nav konfliktu, uz ko mērogot
83.
Changeset Manager
2020-04-12
Izmaiņkopu pārvaldnieks
84.
Toggle visibility of Changeset Manager window
2020-04-12
Pārslēft izmaiņkopas pārvaldnieka redzamību
86.
Close open changesets...
2020-04-12
Aizvērt atvērtās izmaiņkopas...
87.
Close open changesets
2020-04-12
Aizvērt atvērtās izmaiņkopas
88.
File: {0}
2020-04-12
Datne: {0}
89.
There are no open changesets
2020-04-12
Te nav atvērtu izmaiņkopu
90.
No open changesets
2020-04-12
Nav atvērtu izmaiņkopu