Translations by Kārlis Šteinbergs

Kārlis Šteinbergs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 104 results
3.
Help: {0}
2010-06-27
Palīdzība: {0}
34.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2010-06-25
<html>Nav slāņu ar ko izejas slānis<br>''{0}''<br>var būt sapludināts.</html>
38.
History
2011-12-02
Vēsture
52.
Add Node...
2010-06-25
Pievienot mezglu...
75.
previous
2010-06-25
iepriekšējais
76.
next
2010-06-25
nākamais
106.
Copy Coordinates
2011-12-02
Kopēt koordinātas
151.
Download object...
2010-06-25
Lejupielādēt objektu...
165.
Follow
2011-07-26
Sekot
167.
Toggle fullscreen view
2010-06-25
Pārslēgt pilnekrāna skatu
192.
Joins areas that overlap each other
2010-06-25
Apvienot laukumus, kas viens otru pārklāj
198.
Are you really sure to continue?
2010-06-27
Esat pārliecināti, ka vēlaties turpināt?
199.
Please abort if you are not sure
2010-06-27
Lūdzu pārtrauciet, ja neesat pārliecināti
208.
Delete relations
2011-12-02
Dzēst relāciju
228.
Jump to Position
2010-06-27
Lēkt uz pozīciju
231.
You can also paste an URL from www.openstreetmap.org
2010-06-27
Jūs varat arī ievadīt URL no www.openstreetmap.org
235.
Zoom (in metres)
2010-06-27
Tuvināt (metros)
236.
URL
2010-06-27
URL
237.
Jump there
2010-06-27
Lēkt tur
246.
Visit Homepage
2011-07-26
Apmeklēt mājaslapu
247.
WMS URL or Image ID:
2011-07-26
WMS URL vai attēla ID:
260.
Abort Merging
2010-06-27
Par apvienošanu
268.
Mirror
2010-06-27
Spogulis
271.
up
2010-06-27
augšup
272.
left
2010-06-27
pa kreisi
273.
right
2011-07-26
pa labi
274.
down
2010-06-27
lejup
275.
Move objects {0}
2010-06-27
Pārvietot objektus {0}
276.
Move {0}
2010-06-27
Pārvietot {0}
281.
New Layer
2010-06-27
Jauns slānis
282.
Create a new map layer.
2011-07-26
Izveidot jaunu kartes slāni
288.
Click to abort launching external browsers
2010-06-25
Nospiediet, lai pārtrauktu ārējo pārlūku palaišanu
290.
Open...
2010-06-27
Atvērt...
291.
Open a file.
2010-06-27
Atvērt failu
293.
Opening files
2010-06-27
Atver failus
298.
<html>Cannot open directory ''{0}''.<br>Please select a file.</html>
2010-06-27
<html>Nevar atvērt ''{0}''.<br>Lūdzu izvēlieties failu.</html>
299.
Open file
2010-06-27
Atvērt failu
303.
Ok
2011-07-26
Labi
304.
Open Location...
2010-06-27
Atvērt vietu...
305.
Open an URL.
2010-06-27
Atvērt URL
309.
Select if the data should be downloaded into a new layer
2010-06-25
Izvēlieties, ja datiem jābūt ielādētiem jaunā slānī
312.
Download Location
2010-06-27
Lejupielādes vieta
313.
Download URL
2010-06-27
Lejupielādes URL
314.
Start downloading data
2010-06-27
Sākt datu lejupielādi
315.
Close dialog and cancel downloading
2010-06-25
Aizvērt logu un atcelt lejupielādi
325.
Usage
2010-06-27
Pielietojums
330.
Paste
2010-06-27
Ielīmēt
336.
Preferences...
2010-06-27
Uzstādījumi...
338.
Preferences
2010-06-27
Uzstādījumi
341.
Purge
2011-07-26
Iztīrīt