Translations by Aurimas Fišeras

Aurimas Fišeras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3599 results
1.
{0}: option ''{1}'' is ambiguous
2015-06-14
{0}: parinktis „{1}“ dviprasmiška
2.
{0}: option ''--{1}'' does not allow an argument
2015-06-14
{0}: parinktis „--{1}“ neleidžia argumento
3.
{0}: option ''{1}{2}'' does not allow an argument
2015-06-14
{0}: parinktis „{1}{2}“ neleidžia argumento
4.
{0}: option ''{1}'' requires an argument
2015-06-14
{0}: parinkčiai „{1}“ argumentas
5.
{0}: unrecognized option ''--{1}''
2015-06-14
{0}: neatpažinta parinktis „--{1}“
6.
{0}: unrecognized option ''{1}{2}''
2015-06-14
{0}: neatpažinta parinktis „{1}{2}“
7.
{0}: illegal option -- {1}
2015-06-14
{0}: neleistina parinktis -- {1}
9.
{0}: option requires an argument -- {1}
2015-04-07
{0}: parinkčiai reikalingas argumentas – {1}
10.
Invalid value {0} for parameter ''has_arg''
2015-04-09
Klaidinga reikšmė {0} parametrui „has_arg“
12.
Opening link not supported on current platform (''{0}'')
2015-04-06
Nuorodos atvėrimas dabartinėje platformoje nepalaikomas („{0}“)
15.
Java OpenStreetMap Editor
2015-04-02
Java OpenStreetMap rengyklė
20.
Translations
2018-05-19
Vertimai
21.
Follow us on
2018-05-18
Sekite mus
22.
Info
2015-07-06
Informacija
23.
Readme
2018-05-18
Skaitykite
27.
Plugins
2015-04-04
Papildiniai
29.
Translators
2018-05-18
Vertėjai
32.
Report bug
2014-03-20
Pranešti apie klaidą
35.
You are about to launch {0} browser window.<br>This may both clutter your screen with browser windows<br>and take some time to finish.
You are about to launch {0} browser windows.<br>This may both clutter your screen with browser windows<br>and take some time to finish.
2015-06-03
Ruošiatės atverti {0} naršyklės langą.<br>Tai gali užgriozdinti ekraną naršyklių langais<br>ir užtrukti kažkiek laiko.
Ruošiatės atverti {0} naršyklės langus.<br>Tai gali užgriozdinti ekraną naršyklių langais<br>ir užtrukti kažkiek laiko.
Ruošiatės atverti {0} naršyklės langų.<br>Tai gali užgriozdinti ekraną naršyklių langais<br>ir užtrukti kažkiek laiko.
37.
Click to continue and to open {0} browser
Click to continue and to open {0} browsers
2015-06-07
Spauskite, norėdami tęsti ir atverti {0} naršyklę
Spauskite, norėdami tęsti ir atverti {0} naršykles
Spauskite, norėdami tęsti ir atverti {0} naršyklių
38.
Cancel
2015-04-02
Atsisakyti
42.
Please select the target layer.
2015-04-07
Parinkite paskirties sluoksnį.
47.
Select
2015-04-02
Pažymėti
51.
Add imagery layer {0}
2015-04-02
Pridėti vaizdų sluoksnį {0}
61.
Add a node by entering latitude / longitude or easting / northing.
2015-04-07
Pridėti tašką įvedant platumą / ilgumą arba nuokrypį į rytus / šiaurę.
65.
Tool: {0}
2015-04-07
Įrankis: {0}
70.
Align Nodes in Line
2015-04-02
Išdėstyti taškus į tiesę
73.
Can not align a polygon. Abort.
2017-10-15
Nepavyksta lygiuoti daugiakampio. Nutraukti.
78.
selection
2015-11-01
pažymėjimas
81.
problem
2015-05-02
problemą
2014-03-20
problema
90.
Changeset Manager
2015-04-07
Pakeitimų tvarkytuvė
91.
Toggle visibility of Changeset Manager window
2015-04-07
Perjungti pakeitimų tvarkytuvės lango matomumą
107.
Copy selected objects to paste buffer.
2015-04-02
Kopijuoti parinktą objektą į iškarpinę.
119.
Delete
2015-04-19
Pašalinti
120.
Delete selected objects.
2015-04-19
Šalinti pažymėtus objektus.
121.
Delete confirmation
2014-03-20
Šalinimo patvirtinimas
122.
You are about to delete nodes outside of the area you have downloaded.<br>This can cause problems because other objects (that you do not see) might use them.<br>Do you really want to delete?
2015-04-19
Ruošiatės pašalinti taškus už jūsų atsiųsto ploto ribų.<br>Dėl to gali kilti problemų su kitais objektais (kurių jūs nematote), kurie gali naudoti tuos taškus.<br>Ar tikrai norite pašalinti?
123.
You are about to delete incomplete objects.<br>This will cause problems because you don''t see the real object.<br>Do you really want to delete?
2015-04-19
Ruošiatės pašalinti nepilnus objektus.<br>Tai sukels problemų, nes nematote tikro objekto.<br>Ar tikrai norite pašalinti?
124.
You are about to delete {0} relation: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
You are about to delete {0} relations: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
2015-04-19
Ruošiatės pašalinti {0} ryšį: {1}<br/>Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.<br/>Ar tikrai norite pašalinti?
Ruošiatės pašalinti {0} ryšius: {1}<br/>Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.<br/>Ar tikrai norite pašalinti?
Ruošiatės pašalinti {0} ryšių: {1}<br/>Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.<br/>Ar tikrai norite pašalinti?
125.
Delete relation?
2015-04-19
Pašalinti ryšį?
126.
Delete Layer
2016-02-21
Pašalinti sluoksnį
132.
Distribute the selected nodes to equal distances along a line.
2015-04-02
Paskirstyti pažymėtus taškus vienodais atstumais tiesėje.
135.
Download data
2015-11-01
Atsiųsti duomenis
136.
Download map data from a server of your choice
2017-09-03
Atsiųsti žemėlapio duomenis iš pasirinkto serverio
138.
Download notes in current view
2015-04-19
Atsiųsti pastabas dabartiniame rodinyje
139.
Download in current view
2016-09-07
Atsiųsti dabartiniame rodinyje
140.
Download map data from the OSM server in current view
2016-09-07
Atsiųsti dabartinio rodinio žemėlapio duomenis iš OSM serverio
141.
Download object...
2017-08-26
Atsiųsti objektą...
2015-04-02
Parsiųsti objektą...