Translations by Aurimas Fišeras

Aurimas Fišeras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3698 results
4.
Java OpenStreetMap Editor
2015-04-02
Java OpenStreetMap rengyklė
9.
Translations
2018-05-19
Vertimai
10.
Follow us on
2018-05-18
Sekite mus
11.
Preferences are stored in {0}
2019-04-06
Nuostatos saugomos {0}
12.
Symbolic names for directories and the actual paths:
2019-04-06
Simboliniai aplankų vardai ir faktiniai keliai:
13.
Info
2015-07-06
Informacija
14.
Readme
2018-05-18
Skaitykite
18.
Plugins
2015-04-04
Papildiniai
19.
Installation Details
2019-04-06
Įdiegimo detalės
21.
Translators
2018-05-18
Vertėjai
24.
Report bug
2014-03-20
Pranešti apie klaidą
25.
unset
2019-04-06
nenustatyta
26.
Open directory
2020-08-08
Atverti aplanką
31.
Please select the target layer.
2015-04-07
Parinkite paskirties sluoksnį.
33.
Cancel
2015-04-02
Atsisakyti
36.
Select
2015-04-02
Pažymėti
37.
Selects those elements on the map which are chosen on the list above.
2020-08-08
Pažymi tuos elementus žemėlapyje, kurie yra pasirinkti sąraše aukščiau.
39.
Download and show the history of the selected objects
2015-04-25
Atsiųsti ir parodyti pažymėtų objektų istoriją
47.
Could not parse WMTS layer list.
2020-08-08
Nepavyko išanalizuoti WMTS sluoksnių sąrašo.
48.
WMTS Error
2020-08-08
WMTS klaida
51.
Show only layers for current view
2021-07-25
Rodyti tik sluoksnius dabartiniam rodiniui
53.
Add a node by entering latitude / longitude or easting / northing.
2015-04-07
Pridėti tašką įvedant platumą / ilgumą arba nuokrypį į rytus / šiaurę.
54.
Tools: {0}
2015-04-03
Įrankiai: {0}
57.
Selection could not be used to align in circle.
2021-07-25
Pažymėjims negalėjo būti panaudotas išdėstymui apskritimu.
58.
Nothing changed
2020-01-28
Niekas nepasikeitė
59.
Please select only one node as center.
2021-07-25
Pažymėkite tik vieną tašką kaip centrą.
61.
Not enough nodes to calculate center.
2021-07-25
Nepakanka taškų centrui apskaičiuiti.
62.
Cannot determine center of circle for this geometry.
2021-07-25
Nepavyko nustatyti apskritimo centro šiai geometrijai.
63.
Align Nodes in Line
2015-04-02
Išdėstyti taškus į tiesę
66.
Can not align a polygon. Abort.
2017-10-15
Nepavyksta lygiuoti daugiakampio. Nutraukti.
71.
selection
2015-11-01
pažymėjimas
74.
problem
2015-05-02
problemą
2014-03-20
problema
82.
No conflicts to zoom to
2021-07-25
Nėra konfliktų priartinimui
83.
Changeset Manager
2015-04-07
Pakeitimų tvarkytuvė
84.
Toggle visibility of Changeset Manager window
2015-04-07
Perjungti pakeitimų tvarkytuvės lango matomumą
85.
Windows: {0}
2021-07-25
Langai: {0}
86.
Close open changesets...
2018-11-30
Užverti atvertus pakeitimus...
92.
Combine Way
2021-07-25
Sujungti kelius
101.
Combine ways refused<br>(A shared node is outside of the download area)
2021-07-25
Kelių sujungimas nepriimtinas<br>(Bendras taškas yra už atsiuntimo srities)
103.
Copy selected objects to paste buffer.
2015-04-02
Kopijuoti parinktą objektą į iškarpinę.
108.
Copy server URLs
2021-07-25
Kopijuoti serverio URL
109.
Copy server URLs of selected objects to clipboard.
2021-07-25
Kopijuoti pasirinktų objektų serverio URL į iškarpinę.
120.
Delete
2015-04-19
Pašalinti
121.
Delete selected objects.
2015-04-19
Šalinti pažymėtus objektus.
122.
Delete confirmation
2014-03-20
Šalinimo patvirtinimas
124.
You are about to delete incomplete objects.<br>This will cause problems because you don''t see the real object.<br>Do you really want to delete?
2015-04-19
Ruošiatės pašalinti nepilnus objektus.<br>Tai sukels problemų, nes nematote tikro objekto.<br>Ar tikrai norite pašalinti?
125.
You are about to delete {0} relation: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
You are about to delete {0} relations: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
2015-04-19
Ruošiatės pašalinti {0} ryšį: {1}<br/>Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.<br/>Ar tikrai norite pašalinti?
Ruošiatės pašalinti {0} ryšius: {1}<br/>Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.<br/>Ar tikrai norite pašalinti?
Ruošiatės pašalinti {0} ryšių: {1}<br/>Toks žingsnis retai reikalingas ir nėra lengvai atstatomas po to, kai pakeitimai išsiunčiami į serverį.<br/>Ar tikrai norite pašalinti?
126.
Delete relation?
2015-04-19
Pašalinti ryšį?
127.
Delete Layer
2016-02-21
Pašalinti sluoksnį