Translations by Jesús López

Jesús López has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 204 results
126.
Delete relation?
2018-02-26
¿Eliminar relación?
127.
Delete Layer
2018-02-26
Eliminar capa
129.
Dialogs panel
2018-02-26
Panel de diálogos
136.
Download data
2017-11-20
Descargar datos
137.
Download map data from a server of your choice
2018-02-26
Descargar datos do mapa desde un servidor da súa elección
139.
Download notes in current view
2018-02-26
Descargar notas na vista actual
140.
Download in current view
2018-02-26
Descargar na vista actual
147.
Duplicate selection.
2018-02-26
Duplicar selección.
184.
The selected way has nodes outside of the downloaded data region.
The selected ways have nodes outside of the downloaded data region.
2017-11-20
A vía seleccionada ten nodos fora da rexión de datos descargados.
As vías seleccionadas teñen nodos fora da rexión de datos descargados
350.
Search Notes...
2017-11-20
Buscar notas...
353.
Search for notes
2017-11-20
Procurar notas
354.
You must enter a search term
2017-11-20
Debes introducir un termo de busca
400.
Segment {0}: {1}
2018-02-26
Segmento {0}: {1}
401.
Search preset
2017-11-20
Buscar predefinido
403.
Search presets
2017-11-20
Buscar predefinidos
418.
Existing node
2017-11-20
Nodo existente
419.
Both nodes
2017-11-20
Ambos nodos
420.
New node
2017-11-16
Nodo novo
441.
Undo ...
2017-11-16
Desfacer ...
442.
Undo {0}
2018-02-26
Desfacer {0}
451.
Update selection
2017-11-20
Actualizar selección
454.
Selection empty
2017-11-20
Selección baleira
464.
Upload notes
2017-11-20
Subir notas
465.
Uploading notes to server
2017-11-20
Subindo notas o servidor
516.
Download GPS
2017-11-20
Descargar GPS
522.
Notes
2017-11-23
Notas
526.
More notes to download
2017-11-20
Máis notas para descargar
558.
Add a new Note
2017-11-20
Engadir unha nota nova
564.
You must enter a comment to create a new note
2017-11-20
Debes introducir un comentario para crear unha nota nova
648.
Add selection to relation
2017-11-20
Engadir selección á relación
660.
Confirmation
2017-11-20
Confirmación
668.
List of recent relations
2017-11-20
Listaxe de relacións recentes
669.
Open recent relation
2017-11-20
Abrir relación recente
690.
find in selection
2017-11-20
buscar na seleccion
695.
standard
2017-11-20
estándar
698.
Selection settings
2017-11-20
Axustes de selección
742.
properties
2017-11-20
propiedades
749.
state
2017-11-20
estado
762.
view
2017-11-20
vista
765.
objects in downloaded area
2017-11-20
obxectos na área descargada
895.
Nautical Mile
2017-11-20
Milla náutica
918.
Date of imagery: {0}
2017-11-20
Data da imaxe: {0}
925.
Update imagery ''{0}''
2017-11-20
Actualizar imaxes ''{0}''
931.
Select WMTS layer
2017-11-20
Seleccionar capa WMTS
960.
House {0}
2017-11-20
Casa {0}
985.
multipolygon
2017-11-20
multipolígono
1025.
CSS
2017-11-20
CSS
1057.
Short Description:
2017-11-20
Descrición curta:
1058.
URL:
2017-11-20
URL :
1059.
Author:
2017-11-20
Autor: