Translations by Jesús López

Jesús López has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 204 results
125.
Delete relation?
2018-02-26
¿Eliminar relación?
126.
Delete Layer
2018-02-26
Eliminar capa
128.
Dialogs panel
2018-02-26
Panel de diálogos
135.
Download data
2017-11-20
Descargar datos
136.
Download map data from a server of your choice
2018-02-26
Descargar datos do mapa desde un servidor da súa elección
138.
Download notes in current view
2018-02-26
Descargar notas na vista actual
139.
Download in current view
2018-02-26
Descargar na vista actual
146.
Duplicate selection.
2018-02-26
Duplicar selección.
183.
The selected way has nodes outside of the downloaded data region.
The selected ways have nodes outside of the downloaded data region.
2017-11-20
A vía seleccionada ten nodos fora da rexión de datos descargados.
As vías seleccionadas teñen nodos fora da rexión de datos descargados
350.
Search Notes...
2017-11-20
Buscar notas...
353.
Search for notes
2017-11-20
Procurar notas
354.
You must enter a search term
2017-11-20
Debes introducir un termo de busca
400.
Segment {0}: {1}
2018-02-26
Segmento {0}: {1}
401.
Search preset
2017-11-20
Buscar predefinido
403.
Search presets
2017-11-20
Buscar predefinidos
434.
Undo ...
2017-11-16
Desfacer ...
435.
Undo {0}
2018-02-26
Desfacer {0}
444.
Update selection
2017-11-20
Actualizar selección
447.
Selection empty
2017-11-20
Selección baleira
457.
Upload notes
2017-11-20
Subir notas
458.
Uploading notes to server
2017-11-20
Subindo notas o servidor
518.
Download GPS
2017-11-20
Descargar GPS
524.
Notes
2017-11-23
Notas
528.
More notes to download
2017-11-20
Máis notas para descargar
560.
Add a new Note
2017-11-20
Engadir unha nota nova
566.
You must enter a comment to create a new note
2017-11-20
Debes introducir un comentario para crear unha nota nova
650.
Add selection to relation
2017-11-20
Engadir selección á relación
662.
Confirmation
2017-11-20
Confirmación
670.
List of recent relations
2017-11-20
Listaxe de relacións recentes
671.
Open recent relation
2017-11-20
Abrir relación recente
692.
find in selection
2017-11-20
buscar na seleccion
697.
standard
2017-11-20
estándar
700.
Selection settings
2017-11-20
Axustes de selección
744.
properties
2017-11-20
propiedades
751.
state
2017-11-20
estado
764.
view
2017-11-20
vista
767.
objects in downloaded area
2017-11-20
obxectos na área descargada
888.
Nautical Mile
2017-11-20
Milla náutica
913.
Date of imagery: {0}
2017-11-20
Data da imaxe: {0}
920.
Update imagery ''{0}''
2017-11-20
Actualizar imaxes ''{0}''
927.
Select WMTS layer
2017-11-20
Seleccionar capa WMTS
958.
House {0}
2017-11-20
Casa {0}
983.
multipolygon
2017-11-20
multipolígono
1023.
CSS
2017-11-20
CSS
1055.
Short Description:
2017-11-20
Descrición curta:
1056.
URL:
2017-11-20
URL :
1057.
Author:
2017-11-20
Autor:
1058.
Webpage:
2017-11-20
Páxina web:
1059.
Description:
2017-11-20
Descrición:
1060.
Version:
2017-11-20
Versión: