Translations by Jesús López

Jesús López has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 201 results
131.
Download data
2017-11-20
Descargar datos
179.
The selected way has nodes outside of the downloaded data region.
The selected ways have nodes outside of the downloaded data region.
2017-11-20
A vía seleccionada ten nodos fora da rexión de datos descargados.
As vías seleccionadas teñen nodos fora da rexión de datos descargados
343.
Search Notes...
2017-11-20
Buscar notas...
346.
Search for notes
2017-11-20
Procurar notas
347.
You must enter a search term
2017-11-20
Debes introducir un termo de busca
395.
Search preset
2017-11-20
Buscar predefinido
397.
Search presets
2017-11-20
Buscar predefinidos
412.
Existing node
2017-11-20
Nodo existente
413.
Both nodes
2017-11-20
Ambos nodos
414.
New node
2017-11-16
Nodo novo
435.
Undo ...
2017-11-16
Desfacer ...
445.
Update selection
2017-11-20
Actualizar selección
448.
Selection empty
2017-11-20
Selección baleira
458.
Upload notes
2017-11-20
Subir notas
459.
Uploading notes to server
2017-11-20
Subindo notas o servidor
510.
Download GPS
2017-11-20
Descargar GPS
515.
Downloading Notes
2017-11-20
Descargando notas
516.
Notes
2017-11-23
Notas
520.
More notes to download
2017-11-20
Máis notas para descargar
553.
Add a new Note
2017-11-20
Engadir unha nota nova
556.
Create new note
2017-11-20
Crear unha nota nova
559.
You must enter a comment to create a new note
2017-11-20
Debes introducir un comentario para crear unha nota nova
643.
Add selection to relation
2017-11-20
Engadir selección á relación
655.
Confirmation
2017-11-20
Confirmación
656.
List of recent relations
2017-11-20
Listaxe de relacións recentes
657.
Open recent relation
2017-11-20
Abrir relación recente
678.
find in selection
2017-11-20
buscar na seleccion
683.
standard
2017-11-20
estándar
686.
Selection settings
2017-11-20
Axustes de selección
729.
properties
2017-11-20
propiedades
736.
state
2017-11-20
estado
749.
view
2017-11-20
vista
752.
objects in downloaded area
2017-11-20
obxectos na área descargada
884.
Nautical Mile
2017-11-20
Milla náutica
900.
Date of imagery: {0}
2017-11-20
Data da imaxe: {0}
905.
Update imagery ''{0}''
2017-11-20
Actualizar imaxes ''{0}''
912.
Select WMTS layer
2017-11-20
Seleccionar capa WMTS
913.
Layer name
2017-11-20
Nome da capa
914.
Projection
2017-11-20
Proxección
941.
House {0}
2017-11-20
Casa {0}
966.
multipolygon
2017-11-20
multipolígono
1006.
CSS
2017-11-20
CSS
1038.
Short Description:
2017-11-20
Descrición curta:
1039.
URL:
2017-11-20
URL :
1040.
Author:
2017-11-20
Autor:
1041.
Webpage:
2017-11-20
Páxina web:
1042.
Description:
2017-11-20
Descrición:
1043.
Version:
2017-11-20
Versión:
1045.
by {0}
2017-11-20
por {0}
1048.
Potlatch 2
2017-11-20
Potlatch 2