Translations by Adrián Chaves

Adrián Chaves has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

351364 of 364 results
10026.
Show target
2015-01-25
Amosar o elemento de destino
10083.
Writing position information to image files...
2015-02-02
Escribindo información sobre a posición aos ficheiros de imaxe…
10142.
New picture layer from file...
2015-02-02
Nova capa de imaxe de ficheiro…
10258.
Create Stops from GPX ...
2015-02-02
Crear paradas desde GPX…
10628.
Export sigs to XML...
2015-02-02
Exportar firmas a XML…
10672.
Prepare stuff...
2015-02-02
Preparando funcionalidades …
10673.
Parsing Signature data...
2015-02-02
Analizando datos de sinaturas…
10750.
Create/Edit turn restriction...
2015-02-02
Crear/Editar restrición de xiro…
10757.
Vias:
2015-02-02
Vías:
10856.
This turn restriction uses a non-standard restriction type <tt>{0}</tt> for the tag key <tt>restriction</tt>. It is recommended to use standard values only. Please select one in the Basic editor.
2015-01-25
Este xiro usa unha restrición non estándar do tipo <tt>{0}</tt> para a etiqueta <tt>restrición</tt>. É recomendábel usar só valores estándar. Por favor escolle un no editor básico.
10862.
A turn restriction must declare the type of restriction. Please select a type in the Basic Editor.
2015-02-02
Unha restrición de xiro debe declarar o tipo de restrición. Escolla un tipo no editor básico.
10892.
Undelete object...
2015-02-02
Recuperar obxecto…
10918.
The selected way does not contain the selected node.
The selected way does not contain all the selected nodes.
2015-02-02
A vía seleccionada non contén o nodo seleccionado.
A vía seleccionada non contén todos os nodos seleccionados.
11016.
Enter search expression here..
2015-02-02
Introduza a expresión de busca aquí…