Translations by Javier Pico

Javier Pico has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 646 results
14.
About
2009-03-14
Acerca de
15.
Display the about screen.
2009-03-14
Amosar a pantalla de "Acerca de".
16.
Java OpenStreetMap Editor
2009-03-03
Java OpenStreetMap Editor
17.
Version {0}
2009-03-04
Versión {0}
18.
Last change at {0}
2009-03-14
Último cambio en {0}
19.
Java Version {0}
2009-03-14
Versión Java {0}
20.
Homepage
2009-03-14
Páxina de incio
23.
Info
2009-03-03
Información
24.
Readme
2009-03-14
Leeme
25.
Revision
2009-03-14
Revisión
26.
Contribution
2009-03-14
Colaboración
28.
Plugins
2009-03-04
Engadidos
31.
About JOSM...
2009-03-14
Acerca de JOSM...
32.
OK
2009-03-03
OK
39.
Cancel
2009-03-03
Cancelar
48.
Select
2009-03-03
Seleccionar
49.
Set the selected elements on the map to the selected items in the list above.
2009-03-03
Seleccionar no mapa os elementos seleccionados na lista superior.
59.
Error
2009-03-03
Erro
61.
Add Node...
2009-03-14
Engadir Nodo...
63.
Edit: {0}
2009-03-14
Editar: {0}
64.
Align Nodes in Circle
2009-03-14
Alinear os nodos en círculo
65.
Move the selected nodes into a circle.
2009-03-14
Mover os nodos seleccionados a un círculo.
66.
Tool: {0}
2009-03-14
Ferramenta: {0}
68.
Please select at least four nodes.
2009-03-14
Por favor, selecciona polo menos catro nodos.
71.
Align Nodes in Line
2009-03-14
Alinear os nodos en fila
72.
Move the selected nodes in to a line.
2009-03-14
Mover os nodos seleccionados a unha liña.
73.
Please select at least three nodes.
2009-03-14
Por favor, selecciona polo menos tres nodos.
77.
data
2009-03-14
datos
78.
layer
2009-03-14
capa
79.
selection
2009-03-14
selección
80.
conflict
2009-06-18
conflito
2009-03-03
conflicto
81.
download
2009-03-14
descargar
85.
Nothing selected to zoom to.
2009-03-14
Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.
86.
Information
2009-03-03
Información
87.
Zoom to {0}
2009-03-14
Facer zoom a {0}
88.
Zoom the view to {0}.
2009-03-14
Facer zoom na vista a {0}.
89.
View: {0}
2009-03-14
Vista: {0}
90.
No conflicts to zoom to
2009-06-18
Non hai conflitos sobre os que facer zoom
2009-03-14
Non hai conflictos sobre os que facer zoom
94.
File: {0}
2009-03-14
Ficheiro: {0}
98.
Combine Way
2009-03-14
Combinar vía
99.
Combine several ways into one.
2009-03-14
Combinar varias vías en unha.
100.
Change directions?
2009-03-14
Cambiar direccións?
101.
Reverse and Combine
2009-03-14
Invertir e Combinar
102.
The ways can not be combined in their current directions. Do you want to reverse some of them?
2009-03-14
As vías non poden ser combinadas coas súas direccións actuais. Queres invertir algunhas?
104.
Reverse Ways
2009-03-15
Invertir Vías
106.
Please select at least two ways to combine.
2009-03-14
Por favor, selecciona polo menos dúas vías para combinar.
107.
Copy
2009-03-14
Copiar
108.
Copy selected objects to paste buffer.
2009-03-17
Copiar os obxectos seleccionados ó buffer de pegado.