Translations by Korney San

Korney San has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3428 results
29.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2020-06-09
Калі ласка, вылучыце, прынамсі, адзін аб’ект, ужо адпраўлены на сервер: кропку, лінію ці дачыненне.
39.
Download and show the history of the selected objects
2020-06-09
Спампаваць і паказаць гісторыю абраных аб’ектаў
42.
Time filter for "{0}" such as "{1}"
2020-06-08
Фільтр часу для «{0}», такі як «{1}»
57.
Selection could not be used to align in circle.
2020-12-03
Вылучанае немагчыма выкарыстаць для выраўноўвання кропак па акружнасці
59.
Please select only one node as center.
2020-12-09
Вылучыце ў якасці цэнтра толькі адну кропку.
60.
One or more nodes involved in this action is outside of the downloaded area.
2020-06-09
Адзін ці некалькі з задзейнічаных пунктаў знаходзяцца за межамі спампованай вобласці.
61.
Not enough nodes to calculate center.
2020-12-09
Недастаткова кропак для разліку цэнтра.
62.
Cannot determine center of circle for this geometry.
2020-12-09
Немагчыма вызначыць цэнтр акружнасці для гэтай геаметрыі.
73.
download
2020-06-09
спампованага
85.
Windows: {0}
2020-10-20
Вокны: {0}
91.
Downloading open changesets ...
2020-06-09
Спампоўка няскончаных правак ...
101.
Combine ways refused<br>(A shared node is outside of the download area)
2020-06-08
Аб’яднанне лініяў адхілена<br>(Агульная кропка знаходзіцца за межамі спампаванае вобласці)
119.
Non-Way member removed from multipolygon
Non-Way members removed from multipolygon
2020-06-08
Удзельнік, які не з’яўляецца лініяй, выдалены з мультыпалігона
Удзельнікі, якія не з’яўляюцца лініямі, выдалены з мультыпалігона
Удзельнікі, якія не з’яўляюцца лініямі, выдалены з мультыпалігона
123.
You are about to delete nodes which can have other referrers not yet downloaded.<br>This can cause problems because other objects (that you do not see) might use them.<br>Do you really want to delete?
2020-06-08
Вы збіраецеся выдаліць кропкі, на якія могуць спасылацца іншыя, яшчэ не спампаваныя, аб’екты.<br>Гэта можа выклікаць праблемы, бо гэтыя аб’екты (якіх вы не бачыце), магчыма, выкарыстоўваюць дадзеныя кропкі.<br>Вы сапраўды жадаеце выдаліць іх?
125.
You are about to delete {0} relation: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
You are about to delete {0} relations: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
2020-06-09
Вы збіраецеся выдаліць {0} дачыненне: {1}<br/>Гэта дзеянне патрабуецца рэдка і не можа быць лёгка адменена пасля таго, як дадзеныя адпраўлены на сервер.<br/>Вы сапраўды жадаеце выдаліць?
Вы збіраецеся выдаліць {0} дачыненні: {1}<br/>Гэта дзеянне патрабуецца рэдка і не можа быць лёгка адменена пасля таго, як дадзеныя адпраўлены на сервер.<br/>Вы сапраўды жадаеце выдаліць?
Вы збіраецеся выдаліць {0} дачыненняў: {1}<br/>Гэта дзеянне патрабуецца рэдка і не можа быць лёгка адменена пасля таго, як дадзеныя адпраўлены на сервер.<br/>Вы сапраўды жадаеце выдаліць?
137.
Download data
2020-06-09
Спампаваць дадзеныя
138.
Download data...
2020-06-09
Спампаваць дадзеныя...
139.
Download map data from a server of your choice
2020-06-08
Спампаваць картаграфічныя дадзеныя з сервера па вашым выбары
140.
<html>This action will require {0} individual<br>download request. Do you wish<br>to continue?</html>
<html>This action will require {0} individual<br>download requests. Do you wish<br>to continue?</html>
2020-06-09
<html>Гэта дзеянне патрабуе {0} індывідуальны <br>запыт на спампоўку. Жадаеце <br>працягнуць?</html>
<html>Гэта дзеянне патрабуе {0} індывідуальных <br>запыта на спампоўку. Жадаеце<br>працягнуць?</html>
<html>Гэта дзеянне патрабуе {0} індывідуальных<br>запытаў на спампоўку. Жадаеце<br>працягнуць?</html>
2020-06-08
<html>Гэта дзеянне патрабуе {0} індывідуальны <br>запыт на спампоўку. Жадаеце <br>працягнуць?</html>
<html>Гэта дзеянне патрабуе {0} індывідуальных <br>запыту на спампоўку. Жадаеце<br>працягнуць?</html>
<html>Гэта дзеянне патрабуе {0} індывідуальных<br>запытаў на спампоўку. Жадаеце<br>працягнуць?</html>
142.
Calculating Download Area
2020-06-09
Разлік спампованай вобласці
143.
Download along...
2020-06-09
Спампаваць з сервера ўздоўж...
144.
Download OSM data along the selected ways.
2020-06-09
Спампаваць з сервера дадзеныя OSM уздоўж вылучаных ліній.
145.
Download Along
2020-06-09
Спампаваць уздоўж
146.
Please select 1 or more ways to download along
2020-06-09
Вылучыце адну ці некалькі ліній, уздоўж якіх неабходна спампаваць дадзеныя
147.
Download from OSM along selected ways
2020-06-09
Спампаваць дадзеныя з OSM уздоўж вылучаных ліній
148.
Download notes in current view
2020-06-09
Спампаваць нататкі для бачнай вобласці
151.
Download object...
2020-06-09
Спампаваць аб’ект...
153.
Download parent ways/relations...
2020-06-09
Спампаваць бацькоўскія лініі/дачыненні
155.
Draw boundaries of downloaded data
2020-06-09
Адлюстроўваць межы спампаваных дадзеных
156.
Enable/disable hatched background rendering of areas outside of the downloaded areas.
2020-06-08
Уключыць/адключыць адлюстраванне штрыхоўкі за межамі спампаваных абласцей.
196.
The selected way has nodes which can have other referrers not yet downloaded.
The selected ways have nodes which can have other referrers not yet downloaded.
2020-06-08
Выдзеленая лінія ўтрымоўвае кропкі, на якія могуць спасылацца іншыя аб’екты, якія яшчэ не спампаваны.
Выдзеленыя лініі ўтрымоўваюць кропкі, на якія могуць высылацца іншыя аб’екты, якія яшчэ не спампаваны.
Выдзеленыя лініі ўтрымоўваюць кропкі, на якія могуць высылацца іншыя аб’екты, якія яшчэ не спампаваны.
204.
Removed now unreferrenced nodes
2020-06-08
Выдалены кропкі, на якія зараз не спасылаецца ніводны аб’ект
206.
Keep older versions
2020-06-08
Захаваць старыя версіі
214.
Cannot join inner and outer ways of a multipolygon
2020-06-08
Нельга аб’яднаць унутраныя і вонкавыя лініі мультыпалігона
225.
Multiple target ways, no common point found. Nothing was changed.
2020-06-08
Некалькі мэтавых лініяў, агульная кропка не знойдзена. Нічога не зменена.
238.
Jumping to: {0}
2020-06-08
Перайсці да: {0}
242.
Download Rectified Images From Various Services
2020-06-09
Спампаваць выпрамленыя адлюстраванні з розных службаў
253.
Cut timewise overlapping parts of tracks
2020-06-08
Абрэзаць часткі трэкаў, якія перакрываюцца па часе
254.
Merging layers with different upload policies
2020-06-09
Аб’яднанне пластоў з рознымі палітыкамі адпраўкі на сервер
255.
You are about to merge data between layers ''{0}'' and ''{1}''.<br /><br />These layers have different upload policies and should not been merged as it.<br />Merging them will result to enforce the stricter policy (upload discouraged) to ''{1}''.<br /><br /><b>This is not the recommended way of merging such data</b>.<br />You should instead check and merge each object, one by one, by using ''<i>Merge selection</i>''.<br /><br />Are you sure you want to continue?
2020-06-09
Вы збіраецеся аб’яднаць дадзеныя паміж пластамі «{0}» і «{1}».<br /><br />Гэтыя пласты маюць розныя палітыкі адпраўкі на сервер і не павінны аб’ядноўвацца так.<br />Іх аб’яднанне прывядзе да ўжывання строгай палітыкі (якая перашкаджае адпраўцы) да «{1}».<br /><br /><b>Гэты спосаб не рэкамендуецца для аб’яднання гэтых дадзеных</b>.<br />Вы павінны праверыць і аб’яднаць кожны аб’ект, адзін за адным, выкарыстоўваючы «<i>Аб’яднаць вылучанае</i>».<br /><br />Вы ўпэўнены, што жадаеце працягнуць?
266.
Merging too many objects with different upload policies
2020-06-09
Аб’ядноўваецца занадта шмат аб’ектаў з рознымі палітыкамі адпраўкі на сервер
284.
Open {0}
2020-06-08
Адкрыць {0}
306.
Enter URL to download:
2020-06-09
Увядзіце URL для спампоўкі з сервера:
307.
Enter an URL from where data should be downloaded
2020-06-09
Увядзіце URL, адкуль павінны быць спампаваны дадзеныя
308.
Download as new layer
2020-06-09
Спампаваць як новы пласт
309.
Select if the data should be downloaded into a new layer
2020-06-09
Пазначце, калі дадзеныя павінны быць спампаваны ў новы пласт
310.
Zoom to downloaded data
2020-06-08
Наблізіцца да спампаваных дадзеных
311.
Select to zoom to entire newly downloaded data.
2020-06-08
Пазначце, каб наблізіцца да апошніх спампаваных дадзеных
312.
Download Location
2020-06-09
Спампоўка па спасылцы