Browsing Norwegian Nynorsk translation

112 of 112 results
112.
This driver is required to fully utilise the 3D potential of NVIDIA graphics cards, as well as provide 2D acceleration of newer cards.

If you wish to enable desktop effects, this driver is required.

If this driver is not enabled, you will not be able to enable desktop effects and will not be able to run software that requires 3D acceleration, such as some games.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ein treng denne drivaren for å utnytta det fulle 3D-potensialet i NVIDIA grafikkort, og for å akselerera 2D på nyare kort.

Om du ynskjer å slå på skrivebordseffektar, må du slå på denne drivaren.

Om drivaren ikkje vert slege på, vil du ikkje kunna bruka skrivebordseffektar og du vil ikkje kunna køyra programvare som krev 3D-akselerasjon. Til dømes enkelte spel.
Translated by Odin Hørthe Omdal on 2009-02-24
Suggestions:
Denne driveren er påkrevd for å utnytte 3D-potensialet i NVIDIA-skjermkort, og for å aksellerere 2D på nyere kort.

Dersom du ønsker å slå på skrivebordseffekter, må du slå på denne driveren.

Dersom denne driveren ikke aktiveres, vil du ikke kunne bruke skrivebordseffekter og du vil ikke kunne kjøre programvare som krever 3D-aksellerasjon, som enkelte spill.
Norwegian Bokmal jockey in Jockey trunk by Jørgen Tellnes on 2009-02-24
Denne driveren er nødvendig for å utnytte 3D-potensialet til NVIDIA-skjermkort eller for å øke ytelsen til 2D-grafikk for nyere kort.

Dersom du ønsker å bruke skrivebordseffekter, må du også bruke denne driveren.

Dersom denne driveren ikke aktiveres, vil du ikke kunne bruke skrivebordseffekter og du vil ikke kunne bruke programvare som krever høy 3D-ytelse, slik som enkelte spill.
Norwegian Bokmal jockey in Jockey trunk by Håvar Nielsen on 2007-10-13
Located in ../examples/handlers/nvidia.py:29
112 of 112 results

This translation is managed by Launchpad Norwegian translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.