Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Catalan guidelines.
1120 of 21 results
78.
Please have a look at the log file for details
(no translation yet)
In Ubuntu:
Consulteu el fitxer de registre per obtenir-ne més detalls
Suggested by David Planella on 2009-11-29
Located in ../jockey/ui.py:695
80.
Downloading package indexes failed, please check your network status. Most drivers will not be available.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ha fallat la baixada dels índexs dels paquets. La majoria dels controladors no estaran disponibles. Comproveu l'estat de la xarxa.
Suggested by David Planella on 2010-03-13
Located in ../jockey/ui.py:860
83.
Alternate Atheros "madwifi" driver
(no translation yet)
In Ubuntu:
Controlador alternatiu «madwifi» per a Atheros
Suggested by David Planella on 2009-03-29
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:22 ../data/handlers/madwifi.py:22
84.
Alternate "madwifi" driver for Atheros wireless LAN cards.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Controlador alternatiu «madwifi» per a les targetes LAN sense fil Atheros
Suggested by David Planella on 2009-03-29
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:23 ../data/handlers/madwifi.py:23
85.
Only activate this driver if you have problems with your wireless LAN connection.

The free "ath5k" driver should work with most Atheros cards nowadays, but on some computers this alternate (but proprietary) driver still works better, or at all.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Activeu aquest controlador només si teniu problemes amb la vostra connexió LAN sense fil.

Avui dia el controlador lliure «ath5» hauria de funcionar amb la majoria de les targetes Atheros, tot i que pot ser que en alguns ordinadors aquest controlador alternatiu (però de propietat) funcioni més bé o bé sigui l'únic que funcioni.
Suggested by David Planella on 2009-03-29
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:24 ../data/handlers/madwifi.py:24
86.
You removed the configuration file %s
(no translation yet)
In Ubuntu:
Heu suprimit el fitxer de configuració %s
Suggested by David Planella on 2009-03-29
Located in ../examples/handlers/madwifi.py:38 ../data/handlers/madwifi.py:38
96.
Enable debugging messages.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Habilita els missatges de depuració.
Suggested by David Planella on 2008-03-11
Located in ../backend/jockey-backend.py:32
97.
Write logging messages to a file instead to stderr.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Escriu els missatges de registre a un fitxer en lloc de fer-ho a la sortida d'error estàndard.
Suggested by David Planella on 2010-08-15
Located in ../backend/jockey-backend.py:35
98.
Timeout for D-BUS service (default: 600, 0: run forever)
(no translation yet)
In Ubuntu:
Temps d'espera del servei del D-BUS (predeterminat: 600; 0: execució indefinida)
Suggested by David Planella on 2010-09-05
Located in ../backend/jockey-backend.py:38
99.
Add a custom handler directory.
(no translation yet)
In Ubuntu:
Afegeix un directori de gestió personalitzat.
Suggested by David Planella on 2008-03-11
Located in ../backend/jockey-backend.py:41
1120 of 21 results

This translation is managed by Launchpad Catalan Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Planella, Joan Duran, Joan Maspons, Martin Pitt, Pau Iranzo, Ruben Comino, Siegfried Gevatter.