Browsing Vietnamese translation

421424 of 424 results
421.
Resend activation mail...
Gửi lại email kích hoạt...
Translated and reviewed by kinik
Located in themes/transparency/pages/trouble_login.php:8
422.
If you didnt receive your activation email, you can try resending it from here. Just typing your username
Nếu bạn không nhận được email có thông tin kích hoạt tài khoản, bạn có thể thử làm lại tại đây. Vui lòng nhập tên tài khoản
Translated and reviewed by kinik
Located in themes/transparency/pages/trouble_login.php:9
423.
Recover password...
Khôi phục mật khẩu
Translated and reviewed by kinik
Located in themes/transparency/pages/trouble_login.php:13
424.
You can recover your password just typing your email or your username. An email will be delivered to the linked account
Bạn có thể phục hồi mật khẩu bằng cách nhập địa chỉ email của bạn hoặc tên tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email tới tài khoản của bạn
Translated and reviewed by kinik
Located in themes/transparency/pages/trouble_login.php:14
421424 of 424 results

This translation is managed by translation group jisko-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vietdragon, kinik, luu.thuongsinh, www.simakai.net.