Translations by Martin Wilderoth

Martin Wilderoth has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 148 results
7.
The user isn't following you
2009-07-19
Användaren följer dig inte
2009-07-18
Användaren följer inte dig
8.
Cowboy!
2009-07-18
Cowboy!
18.
Note doesn't exists
2009-07-19
Inlägget finns inte
19.
File doesn't exists
2009-07-18
Filen finns inte
20.
Following
2009-07-19
Följer
21.
Login
2009-07-19
Logga in
22.
Settings updated!
2009-07-19
Inställningarna uppdaterade!
23.
Your username is banned
2009-07-19
Din användare är bannad
25.
Incorrect password
2009-07-18
Felaktigt lösenord
27.
There are empty fields, fill them and try again
2009-07-19
Det finns tomma fält, fyll i dem och försök igen
33.
Notes
2009-07-19
Inlägg
34.
Settings
2009-07-19
Inställningar
37.
Invalid extension!
2009-07-19
Felaktig filändelse!
38.
File too big!
2009-07-19
Filen är för stor!
44.
Taken username, please choose another!
2009-07-19
Användarnamnet är upptaget, vänligen välj ett annat!
47.
E-mail has already been taken
2009-07-19
E-post adressen är redan använd
49.
Jabber has already been taken
2009-07-19
Jabber namn är upptagt
62.
Followers
2009-07-19
Följeslagare
69.
Register
2009-07-19
Registrera dig
70.
Check your email (including SPAM) to activate your account
2009-07-19
Kontrollera din e-post (även skräp post) för att aktivera ditt konto
71.
You can access now with your account, thank you!
2009-07-19
Du kan nu använda ditt nya konto!
72.
Invalid confirmation code!
2009-07-19
Felaktig bekräftelse kod!
76.
Email is taken, please choose another!
2009-07-19
E-post adressen är upptagen, vänligen välj ett annat!
78.
Incorrect reCAPTCHA code!
2009-07-20
felaktig reCAPTCHA code!
80.
Search results
2009-07-19
Sökresultat
81.
Not found
2009-07-19
Hittades inte
82.
%username's profile
2009-07-19
%username's profil
83.
Public notes from all the users
2009-07-19
Publika inlägg från alla användare
90.
Favorite notes of
2009-07-19
Favorit inlägg av
92.
General
2009-07-19
Allmänt
99.
right now
2009-07-19
just nu
100.
%ss ago
2009-07-19
%ss sedan
101.
%sm ago
2009-07-19
%sm sedan
102.
about 1h ago
2009-07-19
runt 1t sedan
103.
about %sh ago
2009-07-19
runt %st sedan
2009-07-19
runf %st sedan
104.
about 1d ago
2009-07-19
runt 1d sedan
105.
about %sd ago
2009-07-19
runt %s d sedan
106.
the %s at %s
2009-07-20
%s klockan %s
109.
File don't exists
2009-07-19
Filen finns inte
110.
Format not supported
2009-07-19
Formatet stöds inte
111.
Bad properties.
2009-07-20
Felaktiga egenskaper
112.
Image exists
2009-07-19
Bilden finns redan
118.
Password reset instructions
2009-07-19
Instruktion för återställning av lösenord
139.
Confirmation for %name account
2009-07-20
Bekräftelse för %name konto
147.
Confirm email change
2009-07-19
Godkänn e-post ändringen
149.
Welcome to %name
2009-07-19
Välkommen till %name
171.
Your password has been changed
2009-07-19
Ditt lösenord har ändrats
176.
Delete account confirmation
2009-07-20
Godkänn borttagandet av kontot