Translations by Szymon Sieciński

Szymon Sieciński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
GPU:
2011-03-12
GPU:
2.
Ram:
2011-03-12
RAM:
3.
Driver:
2011-03-12
Sterownik:
4.
Resolution:
2011-03-12
Rozdzielczość:
5.
Refreshrate:
2011-03-12
Częstotliwość odświeżania
6.
GPU Clock Frequency:
2011-03-12
Częstotliwość taktowania zegara GPU
7.
Ram Clock Frequency:
2011-03-12
Częstotliwość pracy RAM
8.
Run nvidia-settings
2011-03-12
Uruchom "nvidia-settings"
9.
GPU Core Temp:
2011-03-12
Temperatura GPU:
10.
Celcius
2011-03-12
°C
11.
Fahrenheit
2011-03-12
°F
12.
Nvidia Screenlet Options
2011-03-12
Ustawienia Nvidia Screenlet
13.
Update-Interval
2011-03-12
Czas odświeżania
14.
The interval in seconds for updating the Nvidia Screenlet
2011-07-11
Okres odświeżania Nvidia Screenlet w sekundach
15.
Font Size
2011-03-12
Rozmiar czcionki
16.
The font size within the Nvidia Screenlet
2011-07-11
Rozmiar czcionki wewnątrz Nvidia Screenlet
17.
Indent Data Values
2012-04-15
Wartość wcięcia danych
18.
Set indentation (0 to 2) to position the data values
2012-04-15
Ustaw wcięcie (od 0 do 2), aby ustawić pozycję wartości danych
19.
Text Shadow
2011-03-12
Cień tekstu
20.
Render text with a shadow
2011-07-11
Rysuj cień tekstu
21.
Foreground Color
2011-03-23
Kolor planu pierwszego
2011-03-12
Kolor tła
22.
Text Color
2011-03-12
Kolor tekstu
23.
Text Shadow Color
2011-03-23
Kolor cienia tekstu
24.
Temperature Unit
2011-03-12
Jednostka temperatury
25.
Select Temperature Unit
2011-03-12
Wybierz jednostkę temperatury
26.
The NVIDIA X Server Settings tool.
2011-03-23
Narzędzie NVIDIA X Server Settings
27.
A multipurpose nVidia GPU screenlet using the nvidia-settings package.
2011-03-12
Screenlet zarządzający GPU nVidia oparty o pakiet nvidia-settings