Translations by İbrahim Çelik

İbrahim Çelik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
1.
Primary sensor to display
2012-08-19
Gösterilecek birincil algılayıcı
2.
The primary sensor to display in the indicator, identified by it’s path.
2012-08-19
Göstergede görüntülenecek birincil algılayıcı; kendi yoluyla tanımlanır.
4.
The elements used to display the primary sensor within the indicator.
2012-08-19
Göstergedeki birincil algılayıcı görüntülemekte kullanılan ögeler.
5.
Enabled sensors
2012-08-19
Etkin algılayıcılar
6.
The list of enabled sensors to monitor, each identified by it’s path.
2012-08-19
Görüntülenecek etkin algılayıcıların listesi; her biri kendi yoluyla tanımlanır.
9.
Temperature scale
2012-08-19
Sıcaklık ölçeği
10.
The temperature scale to display temperature sensor values.
2012-08-19
Sıcaklık algılayıcı değerlerini görüntülemek için sıcaklık ölçeği.
13.
Hardware Sensors Indicator
2012-08-19
Donanım Algılayıcı göstergesi
14.
An indicator for Unity which displays hardware sensor readings
2012-08-19
Unity için donanım algılayıcı okumalarını sergileyen bir gösterge
21.
Preferences…
2012-08-17
Tercihler...
22.
Preferences
2012-08-19
Tercihler
23.
About…
2012-08-17
Hakkında...
26.
Quit
2012-08-17
Çık
27.
No Sensors
2012-08-19
Algılayıcı yok
28.
No active sensors
2012-08-19
Etkin algılayıcı yok
30.
Icon
2012-08-17
Simge
32.
Enabled
2012-08-17
Etkinleştirildi
36.
General
2012-08-19
Genel
37.
Start automatically on login
2012-08-19
Başlangıçta otomatik olarak çalıştır
38.
Primary sensor display
2012-08-19
Birincil algılayıcı görünümü
39.
Value
2012-08-19
Değer
40.
Celsius (°C)
2012-08-19
Celsius (°C)
41.
Fahrenheit (°F)
2012-08-19
Fahrenheit (°F)
43.
Sensor Alarm
2012-08-19
Algılayıcı Uyarıcısı
45.
Sensor Properties
2012-08-19
Algılayıcı Özellikleri
46.
Alarm
2012-08-19
Uyarıcı
47.
Disabled
2012-08-19
Devre Dışı
50.
Low value
2012-08-19
Düşük değer
51.
High value
2012-08-19
Yüksek değer
54.
Temperature
2012-08-19
Sıcaklık
55.
Fan
2012-08-19
Fan
59.
V
2012-08-19
V