Translations by Tadeáš Pařík

Tadeáš Pařík has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
1.
Primary sensor to display
2012-05-13
Hlavní senzor k zobrazení
2.
The primary sensor to display in the indicator, identified by it’s path.
2012-05-13
Hlavní senzor k zobrazení v indikátoru, každý je identifikován vlastní hlavičkou.
3.
Display flags for the indicator
2012-05-13
Zobrazení příznaků pro indikátor
4.
The elements used to display the primary sensor within the indicator.
2012-05-13
Tyto prvky slouží k zobrazení hlavního senzoru uvnitř indikátoru.
5.
Enabled sensors
2012-05-13
Povolit senzory
6.
The list of enabled sensors to monitor, each identified by it’s path.
2012-05-13
Seznam povolených senzorů k monitorování, každý je identifikován vlastní hlavičkou.
9.
Temperature scale
2012-05-13
Teplotní stupnice
10.
The temperature scale to display temperature sensor values.
2012-05-13
Teplotní stupnice ke zobrazení teplotních hodnot senzoru.
11.
Show indicator
2012-10-28
Zobrazit indikátor
12.
Whether to show the indicator in the notification area.
2012-10-28
Zobrazení indikátoru v oznamovací oblasti.
13.
Hardware Sensors Indicator
2012-05-13
Indikátor hardwarových senzorů
14.
An indicator for Unity which displays hardware sensor readings
2012-05-13
Indikátor pro Unity, který zobrazuje hodnoty hardwarových senzorů
17.
No Sensors Enabled For Monitoring
2012-10-28
Žádné senzory nejsou povoleny pro monitorování
18.
Sensors detected but none are enabled for monitoring. To enable monitoring of sensors open the Preferences window and select the sensors to monitor
2012-10-28
Senzory jsou detekovány, ale žádný není povolen pro monitorování. Pro povolení senzorů otevřete nabídku s nastavením a vyberte požadovaný senzor
19.
Indicator for GNOME / Unity showing hardware sensors.
2012-10-28
Indikátor pro GNOME / Unity zobrazující hardwarové senzory.
20.
RPM
2012-10-28
RPM
21.
Preferences…
2012-05-13
Předvolby…
22.
Preferences
2012-05-13
Předvolby
23.
About…
2012-05-13
O aplikaci...
24.
About
2012-10-28
O aplikaci
26.
Quit
2012-05-13
Ukončit
27.
No Sensors
2012-05-13
Žádný senzor
28.
No active sensors
2012-05-13
Žádné aktivní senzory
29.
Sensor
2012-05-13
Senzor
30.
Icon
2012-05-13
Ikona
31.
Label
2012-05-13
Označení
32.
Enabled
2012-05-13
Povoleno
36.
General
2012-05-13
Obecné
37.
Start automatically on login
2012-05-13
Spustit při přihlášení
38.
Primary sensor display
2012-05-13
Primární zobrazení senzoru
39.
Value
2012-05-13
Hodnota
40.
Celsius (°C)
2012-05-13
Celsia (°C)
41.
Fahrenheit (°F)
2012-05-13
Fahrenheita (°F)
43.
Sensor Alarm
2012-05-13
Alarm senzoru
45.
Sensor Properties
2012-05-13
Vlastnosti senzorů
46.
Alarm
2012-05-13
Alarm
47.
Disabled
2012-05-13
Zakázáno
48.
Below
2012-05-13
Nižší než
49.
Above
2012-05-13
Vyšší než
50.
Low value
2012-05-13
Nejnižší hodnota
51.
High value
2012-05-13
Nejvyšší hodnota
52.
Error reading temperature value for GPU %d
2012-05-13
Chyba při získávání informací o teplotě GPU %d
53.
Error reading fanspeed value for GPU %d
2012-05-13
Chyba při získávání hodnot pro rychlost větráčku GPU %d
54.
Temperature
2012-05-13
Teplota
55.
Fan
2012-05-13
Větrák
58.
Error getting sensor value for sensor %s: %s [%d]
2012-05-13
Chyby při získávání hodnoty ze senzoru %s: %s [%d]
59.
V
2012-05-13
V
60.
No Sensors Detected
2012-10-28
Žádné senzory nejsou detekovány
61.
Try running the command 'sensors-detect' from the command-line and restarting %s
2012-10-28
Spusťte příkaz 'sensors-detect' z příkazové řádky a restartujte %s
62.
Error getting sensor value for sensor %s
2012-05-13
Chyba při získávání hodnoty ze senzoru %s