Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
1.
Printers
2012-03-07
Printerat
2.
Paused
2012-03-07
Në pauzë
3.
You have %d job queued to print on this printer.
You have %d jobs queued to print on this printer.
2012-03-07
Ju keni %d punë në pritje për tu printuar në këtë printer.
Ju keni %d punë në pritje për tu printuar në këtë printer.
4.
Printing Problem
2012-03-01
Priblem Printimi
5.
_Settings…
2012-03-01
_Parametrat...
6.
The printer “%s” is low on paper.
2012-03-01
Printeri “%s” ka pak letër.
7.
The printer “%s” is out of paper.
2012-03-01
Printerit “%s” i ka mbaruar letra.
8.
The printer “%s” is low on toner.
2012-03-01
Printeri “%s” ka pak bojë.
9.
The printer “%s” is out of toner.
2012-03-01
Printerit “%s” i ka mbaruar boja.
10.
A cover is open on the printer “%s”.
2012-03-01
Një kapak është hapur në printerin “%s”.
11.
A door is open on the printer “%s”.
2012-03-01
Një derë është hapur në printerin “%s”.
12.
The printer “%s” can’t be used, because required software is missing.
2012-03-01
Printeri “%s” nuk mund të përdoret, sepse programi i kërkuar mungon.
13.
The printer “%s” is currently off-line.
2012-03-01
Printeri “%s” për momentin nuk është në linjë.