Browsing Czech translation

110 of 42 results
1.
Hiring Decision
Rozhodnutí o přijmutí
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_decision.html#L12 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_decision.html line 12] [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_position_decision.html#L3 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_position_decision.html line 3]
2.
Edit This Information
Upravit tuto informaci
Translated and reviewed by Kuvaly [LCT] on 2009-10-16
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_decision.html#L3 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_decision.html line 3] [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_interview.html#L3 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_interview.html line 3] [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html#L3 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html line 3]
3.
Update this Information
Aktualizovat tuto informaci
Translated and reviewed by Kuvaly [LCT] on 2009-10-16
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_decision.html#L5 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_decision.html line 5] [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_interview.html#L5 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_interview.html line 5] [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html#L5 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html line 5]
4.
Interview Details
Podrobnosti rozhovoru
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_position_interview.html#L3 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_position_interview.html line 3] [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_interview.html#L12 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_position_interview.html line 12]
5.
Select the applicant name below for
Vyberte jméno uchazeče níže pro
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/applicant_review_results.html#L2 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/applicant_review_results.html line 2]
6.
Make a job offer
Udělat nabídku práce
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/applicant_review_row.html#L3 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/applicant_review_row.html line 3]
7.
There are no applicants for this position.
Pro utto pozici nejsou žádní uchazeči
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/applicant_review_no_results.html#L1 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/applicant_review_no_results.html line 1]
8.
Position Information
Informace o pozici
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_application.html#L3 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_application.html line 3]
9.
Applicant Questions
Otázky uchazeče
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_application.html#L4 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/form_application.html line 4] [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html#L20 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html line 20]
10.
Open Position(s) Applied For
Otevřené pozice, o které se uchází
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-12-17
Located in [http://bazaar.launchpad.net/~intrahealth+informatics/ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html#L12 ihris-manage/4.0-dev/annotate/head%3A/modules/ManageApplication/templates/en_US/view_application.html line 12]
110 of 42 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kuvaly [LCT], Zbyněk Schwarz.