Browsing Vietnamese translation

110 of 994 results
1.
HomeBank
HomeBank
Translated and reviewed by Quan Nguyen
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:1 ../src/dsp-mainwindow.c:720
2.
Personal finance
Tài chính cá nhân
Translated and reviewed by Phuc Duy Do
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:2
3.
Free, easy, personal accounting for everyone
Kế toán cá nhân miễn phí, dễ dàng cho tất cả mọi người
Translated and reviewed by Quan Nguyen
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:3 ../src/dsp-mainwindow.c:212 ../src/dsp-mainwindow.c:724
4.
finance;accounting;budget;personal;money;
tài chính;kế toán;ngân sách;cá nhân;tiền;
Translated and reviewed by Vien Hong Xuan
Located in ../data/homebank.desktop.in.in.h:4
5.
HomeBank is a free software (as in "free speech" and also as in "free beer") that will assist you to manage your personal accounting.
HomeBank là một phần mềm miễn phí (và tự do) sẽ hỗ trợ bạn quản lý kế toán cá nhân của chính mình.
Translated and reviewed by Quan Nguyen
Located in ../data/homebank.appdata.xml.in.h:1
6.
It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs.
Nó được thiết kế để dễ sử dụng và có thể phân tích chi tiết tài chính cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các bộ lọc mạnh mẽ và biểu đồ đẹp mắt.
Translated and reviewed by Quan Nguyen
Located in ../data/homebank.appdata.xml.in.h:2
7.
If you are looking for a completely free and easy way to manage your personal accounting then HomeBank should be the software of choice.
Nếu bạn đang tìm kiếm một cách hoàn toàn miễn phí và dễ dàng để quản lý kế toán cá nhân của mình thì HomeBank nên là phần mềm đáng để lựa chọn.
Translated and reviewed by Quan Nguyen
Located in ../data/homebank.appdata.xml.in.h:3
8.
%d transactions
(no translation yet)
Located in ../src/dsp-account.c:545
9.
%d transactions, %d selected, avg: %s, sum: %s (%s - %s)
(no translation yet)
Located in ../src/dsp-account.c:548
10.
Locked. Click to unlock
(no translation yet)
Located in ../src/dsp-account.c:564
110 of 994 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: GAGO, Huynh Trong Nghia, LeeNguyen, Phuc Duy Do, Phạm Trung Hiếu, Quan Nguyen, Saki, Tecix, Tạ Quang Khôi, Vien Hong Xuan, firefox66, mimosa2688, sotacom.