Translations by AdeptO

AdeptO has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
19.
Do you want to create an assignment with each of the selected transaction?
2021-04-10
Ви хочете створити призначення для всіх обраних транзакцій?
39.
View _Split
2021-04-10
Вигляд _Розділити
41.
Create assignment...
2021-04-10
Створити призначення
104.
Open _last opened file
2021-04-10
Відкрити _останній відкритий файл
111.
You are about to open the backup file '%s'. Are you sure you want to do this?
2021-04-10
Ви збираєтеся відкрити файл резервної копії '%s'. Ви впевнені що хочете це зробити?
175.
New
2021-04-10
Створити
177.
Open
2021-04-10
Відкрити
180.
Save
2021-04-10
Зберегти
185.
Manage the payees
2021-04-10
Керування одержувачами
187.
Manage the categories
2021-04-10
Керування категоріями
188.
Scheduled/Template
2021-04-10
Заплановано/Шаблони
189.
Manage the scheduled/template transactions
2021-04-10
Керування запланованними/шаблоннми тразакціями
191.
Manage the budget
2021-04-10
Керування бютжетом
192.
Assignment
2021-04-10
Призначення
197.
Statistics
2021-04-10
Статистика
206.
Help
2021-04-10
Довідка
207.
Donate
2021-04-10
Пожертвувати
246.
_Skip
2021-04-10
Пр_опустити
248.
_Post
2021-04-10
_Надіслати
256.
last reconciled
2021-04-10
останній звірений
263.
Match
2021-04-10
Відповідність
282.
Print
2021-04-10
Друк
321.
Column
2021-04-10
Колонка
325.
Legend
2021-04-10
Умовні позначення
327.
Rate
2021-04-10
Оцінка
329.
Filter
2021-04-10
Фільтр
333.
Sort by _amount
2021-04-10
Сортувати за _сумою
335.
Total:
2021-04-10
Всього: