Translations by Zeljko Kreculj

Zeljko Kreculj has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 164 results
1.
HomeBank
2011-01-10
Кућна Банка
2011-01-07
Kucna Banka
16.
No transaction changed
2011-01-11
Трансакција није промењена
31.
_Add...
2011-01-11
_Додај...
32.
_Inherit...
2011-01-11
Наследити ...
33.
_Edit...
2011-01-11
Уре_ди...
47.
Export CSV...
2011-01-11
Извези CSV...
50.
_Close
2011-01-11
Затвори
51.
_Edit
2011-01-11
_Уреди
55.
Transacti_on
2011-01-11
Трансакција
57.
_Tools
2011-01-11
_Алати
61.
_Filter...
2011-01-11
Фи_лтер...
63.
Add
2011-01-11
Додај
64.
Add a new transaction
2011-01-11
Додавање нове трансакције
65.
Inherit
2011-01-11
Наследити
66.
Inherit from the active transaction
2011-01-11
Наслеђују од активне трансакције
67.
Edit
2011-01-11
Измена
68.
Edit the active transaction
2011-01-11
Измени активну трансакцију
86.
_Range:
2011-01-11
Опсег:
91.
Open the list filter
2011-01-11
Отворите листу филтера
95.
Today:
2011-01-11
Данас:
96.
Future:
2011-01-11
Будуће:
103.
Welcome to HomeBank
2011-01-11
Добродошли у кућну банку
107.
Open the _example file
2011-01-11
Отворите пример датотеку
114.
Unable to open '%s', the file does not exist.
2011-01-11
Не може се отворити '%s', датотека не постоји.
119.
File error
2011-01-11
Грешка у датотеци
124.
_File
2011-01-11
Датотека
125.
_New
2011-01-11
_Нови
126.
_Open...
2011-01-11
О_твори...
128.
_Save
2011-01-11
Сачувај
132.
Revert
2011-01-11
Поврати
135.
_Quit
2011-01-11
_Крај
136.
Preferences...
2011-01-11
Подешавање...
137.
_View
2011-01-11
_Приказ
138.
_Toolbar
2011-01-11
Алатке
142.
_Manage
2011-01-11
Урављати
143.
Acc_ounts...
2011-01-11
Рачуни ...
144.
_Payees...
2011-01-11
Плаћања...
145.
Categories...
2011-01-11
Категорије ...
147.
Budget...
2011-01-11
Буџет ...
149.
Assignments...
2011-01-11
Задаци ...
152.
_Transactions
2011-01-11
Трансакције
153.
Add...
2011-01-11
Додај...
154.
Show...
2011-01-11
Прикажи...
158.
_Reports
2011-01-11
Извештаји
159.
_Statistics...
2011-01-11
Статистика ...
160.
_Trend Time...
2011-01-11
Тренд времена ...
162.
B_udget...
2011-01-11
Буџет...
164.
Show welcome dialog...
2011-01-11
Прикажи добродошли дијалог...
167.
_Help
2011-01-11
_Помоћ