Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 219 results
2.
Personal finance
2016-05-07
Личне финансије
3.
Free, easy, personal accounting for everyone
2016-05-06
Лако и бесплатно лично рачуноводство за све
5.
HomeBank is a free software (as in "free speech" and also as in "free beer") that will assist you to manage your personal accounting.
2016-05-06
Кућна банка је слободан софтвер (софтвер који је бесплатан и чији је изворни код доступан) који вам може помоћи са вашим личним рачуноводственим потребама.
6.
It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs.
2016-05-06
Направљен је тако да буде лак за коришћење и да може проучити ваше личне финансије детаљно коришћењем моћних алатки за филтрирање и приказивањем прелепих графика.
7.
If you are looking for a completely free and easy way to manage your personal accounting then HomeBank should be the software of choice.
2016-05-06
Уколико тражите једноставно и бесплатно решење за ваше рачуноводствене потребе онда је Кућна банка највероватније најбољи програм за вас.
8.
There is %d group of similar transactions
2019-06-15
Постоји група %d са сличним трансакцијама
9.
No similar transaction were found !
2019-06-15
Ниједна слична трансакција није нађена!
15.
_Convert
2016-05-07
_Претвори
20.
_Create
2019-06-15
_Направи
23.
_Delete
2016-05-06
О_бриши
26.
_Change
2016-05-06
_Промени
29.
%d transactions
2019-06-15
%d трансакција
30.
%d transactions, %d selected, avg: %s, sum: %s (%s - %s)
2019-06-15
%d трансакција, %d одабрано, просек: %s, укупно: %s (%s - %s)
34.
_Multiple Edit...
2016-05-06
Вишес_труко уређивање…
48.
Export as PDF...
2019-06-15
Извези као ПДФ...
58.
Mark duplicate...
2019-06-15
Направи дупликат...
69.
Cleared
2016-05-06
Очишћено
70.
Toggle cleared for selected transaction(s)
2016-05-07
Искључи очишћено за изабрану трансакцију (е)
71.
Reconciled
2016-05-06
Намирено
72.
Toggle reconciled for selected transaction(s)
2016-05-07
Искључи измирено за изабрану трансакцију (е)
74.
Edit multiple transaction
2016-05-06
Уреди вишеструку трансакцију
82.
(closed)
2019-06-15
(затворено)
83.
%s - HomeBank
2019-06-15
%s - Кућна банка
84.
All transactions
2019-06-15
Све трансакције
85.
_Refresh
2016-05-06
_Освежи
87.
Toggle show future transaction
2019-06-15
Промени стање приказа будуће трансакције
90.
_Reset
2016-05-07
_Ресетуј
100.
Are you sure you want to anonymize the file?
2016-05-07
Да ли сте сигурни да желите да анонимизујете датотеку?
101.
Proceeding will anonymize any text, like 'account x', 'payee y', 'memo z', ...
2016-05-07
Настављање ће анонимизовати сав текст, нпр. „налог ш“, „прималац ђ“, „меморандум ч“…
2016-05-06
Настављање ће анонимизовати сав текст, као на пример „налог ш“, „прималац ђ“, „меморандум ч“…
102.
_Anonymize
2016-05-06
_Анонимизуј
105.
Create a _new file
2016-05-07
Направи _нову датотеку
106.
_Open an existing file
2016-05-07
Отвори _постојећу датотеку
107.
Open the _example file
2016-05-07
Отвори _пример
108.
Read HomeBank _Manual
2016-05-07
Прочитај упутство за Кућну банку
109.
Configure _preferences
2017-02-06
Подеси _поставке
113.
_Open backup
2018-01-11
_Отвори резерву
115.
Unknown error
2019-06-15
Непозната грешка
116.
I/O error for file '%s'.
2016-05-07
У/И грешка за датотеку „%s“.
117.
The file '%s' is not a valid HomeBank file.
2016-05-07
Датотека „%s“ није важећа датотека Кућне банке.
120.
The file has been modified since reading it.
2019-06-15
Датотека је промењена након читања.
121.
If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?
2019-06-15
Ако је сачувате, све спољне измене могу бити изгубљене. Да је ипак сачувам?
122.
S_ave Anyway
2019-06-15
Ип_ак сачувај
127.
Open _Recent
2019-06-15
Отвори ско_рашње
2019-06-15
(још није преведено)
130.
Import...
2019-06-15
Увези...
131.
Export as QIF...
2019-06-15
Извези као QIF...
133.
Restore backup
2019-06-15
Врати резерву
140.
_Bottom Lists
2019-06-15
_Доњи спискови
151.
Tags...
2019-06-15
Ознаке...