Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 856 results
1.
HomeBank
2011-02-14
Кућна банка
3.
Free, easy, personal accounting for everyone
2020-12-30
Бесплатно, лако, лично рачуноводство за свакога
2017-01-08
Лако и бесплатно лично рачуноводство за свакога
4.
finance;accounting;budget;personal;money;
2017-01-08
финансије;обрачун;буџет;лично;новац;
5.
HomeBank is a free software (as in "free speech" and also as in "free beer") that will assist you to manage your personal accounting.
2020-12-30
Кућна Банка је слободан софтвер (слободан за преузимање, мењање и расподељивање, тј. са доступним изворним кȏдом) који ће вам помоћи при вођењу вашег личног рачуноводства.
2017-01-08
Кућна банка је слободан софтвер (слободан за преузимање, мењање и расподељивање, тј. са доступним изворним кȏдом) који вам може помоћи при вођењу вашег личног рачуноводства.
6.
It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs.
2017-01-08
Осмишљен је да буде лак за коришћење и да може проучити ваше личне финансије детаљно користећи моћне алате за издвајање и приказивање прелепих графика.
7.
If you are looking for a completely free and easy way to manage your personal accounting then HomeBank should be the software of choice.
2020-12-30
Ако тражите потпуно бесплатно и једноставно решење за рад са вашим личним финансијама онда би Кућна Банка требала бити најбољи избор.
2017-01-08
Ако тражите потпуно бесплатно и једноставно решење за рад са вашим личним финансијама онда би Кућна банка требала бити најбољи избор.
9.
No similar transaction were found !
2020-12-30
Ниједна слична трансакција није нађена !
10.
Check internal transfer result
2020-12-30
Проверите резултат унутрашњег преноса
11.
No inconsistency found !
2017-01-08
Нисам нашао недоследност !
12.
Inconsistency were found: %d do you want to review and fix?
2020-12-30
Нашао сам недоследност: %d да ли желите да прегледате и поправите?
13.
Every transaction amount will be divided by %.6f.
2017-01-08
Сваки износ трансакције биће подељен са %.6f.
14.
Are you sure you want to convert this account to Euro as Major currency?
2020-12-30
Да ли сигурно желите да претворите овај налог са евром као главном валутом?
2017-01-08
Да ли сигурно желите да претворите овај налог у евро као главну валуту?
16.
No transaction changed
2011-01-13
Нема измењених трансакција
17.
transaction changed: %d
2017-01-08
измењених трансакција: %d
18.
Automatic assignment result
2017-01-08
Резултат аутоматске доделе
19.
Do you want to create an assignment with each of the selected transaction?
2020-12-30
Да ли желите да направите доделу са сваком од изабраних трансакција?
21.
Do you want to create a template with each of the selected transaction?
2020-12-30
Да ли желите да направите шаблон са сваком од изабраних трансакција?
22.
Do you want to delete each of the selected transaction?
2020-12-30
Да ли желите да обришете сваку од изабраних трансакција?
24.
Are you sure you want to change the status to None?
2017-01-08
Да ли сигурно желите да промените стање у „Ништа“?
25.
Some transaction in your selection are already Reconciled.
2017-01-08
Неке трансакције у вашем избору су већ измирене.
27.
Are you sure you want to toggle the status Reconciled?
2020-12-30
Да ли сигурно желите да измените стање „Измирено“?
2017-01-08
Да ли сигурно желите измените стање „Измирено“?
28.
_Toggle
2017-01-08
_Промени приказ
30.
%d transactions, %d selected, avg: %s, sum: %s (%s - %s)
2020-12-30
Трансакција – %d, одабраних – %d, просек: %s, укупно: %s (%s – %s)
31.
_Add...
2011-01-13
До_дај...
32.
_Inherit...
2012-10-31
_Наследи...
2011-01-14
На_следи...
33.
_Edit...
2012-10-31
_Уреди...
2011-01-14
У_реди...
2011-01-13
Уре_ђивање...
34.
_Multiple Edit...
2020-12-30
Вишес_труко уређивање...
37.
_Cleared
2017-01-08
_Очишћено
38.
_Reconciled
2017-01-08
_Измирено
2012-10-31
_Измирен
39.
View _Split
2020-12-30
Прикажи _поделу
40.
Create template...
2012-10-31
Направи шаблон...
41.
Create assignment...
2020-12-30
Направи доделу...
43.
_Up
2020-12-30
_Горе
44.
_Down
2020-12-30
_Доле
45.
A_ccount
2017-01-08
_Налог
46.
Export QIF...
2017-01-08
Извези КуИФ...
47.
Export CSV...
2011-02-14
Извези ЦСВ...
2011-01-13
Извези „CSV“...
49.
Print...
2020-12-30
Штампај...
50.
_Close
2012-10-31
_Затвори
2011-01-13
Затво_ри