Translations by slodki

slodki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 108 results
2.
Personal finance
2015-09-27
Zarządzanie finansami osobistymi
3.
Free, easy, personal accounting for everyone
2015-10-04
Bezpłatna i łatwa księgowość osobista dla każdego
4.
finance;accounting;budget;personal;money;
2015-09-27
finanse;księgowość,budżet;osobiste,pieniądze
5.
HomeBank is a free software (as in "free speech" and also as in "free beer") that will assist you to manage your personal accounting.
2015-10-04
HomeBank to wolny (w znaczeniu jak "wolność słowa") i darmowy program, który pomoże ci zarządzać finansami osobistymi.
6.
It is designed to easy to use and be able to analyse your personal finance in detail using powerful filtering tools and beautiful graphs.
2015-10-04
Prosty w użyciu, pozwala analizować szczegóły twoich osobistych finansów przy użyciu zaawansowanych filtrów i pięknych wykresów.
7.
If you are looking for a completely free and easy way to manage your personal accounting then HomeBank should be the software of choice.
2015-10-04
Jeśli szukasz całkiem darmowego i łatwego sposobu zarządzania twoimi finansami powinieneś wybrać HomeBank .
13.
Every transaction amount will be divided by %.6f.
2015-09-28
Kwota każdej transakcji zostanie podzielona przez %.6f.
2015-09-28
Wysokość każdej transakcji zostanie podzielona przez %.6f.
15.
_Convert
2015-09-28
_Przelicz
24.
Are you sure you want to change the status to None?
2015-09-28
Czy na pewno wyzerować status?
25.
Some transaction in your selection are already Reconciled.
2015-09-27
Niektóre z zaznaczonych transakcji są już uzgodnione.
27.
Are you sure you want to toggle the status Reconciled?
2015-09-27
Czy na pewno zamienić status Uzgodnione?
32.
_Inherit...
2015-09-28
Powiel...
33.
_Edit...
2015-09-28
Zmień...
37.
_Cleared
2015-09-27
_Rozliczone
38.
_Reconciled
2015-09-27
_Uzgodnione
46.
Export QIF...
2015-09-28
Eksportuj QIF...
47.
Export CSV...
2015-09-28
Eksportuj jako CSV...
61.
_Filter...
2015-09-28
_Filtruj...
2015-09-27
_Filtruj
65.
Inherit
2015-09-27
Powiel
66.
Inherit from the active transaction
2015-09-28
Powiel zaznaczoną transakcję
69.
Cleared
2015-09-27
Rozliczone
70.
Toggle cleared for selected transaction(s)
2015-09-27
Oznacz wybrane transakcje jako rozliczone
71.
Reconciled
2015-09-27
Uzgodnione
72.
Toggle reconciled for selected transaction(s)
2015-09-27
Oznacz wybrane transakcje jako uzgodnione
2015-09-27
Oznacz jako uzgodnione wybrane transakcje
91.
Open the list filter
2015-09-27
Otwórz filtr listy
97.
Revert unsaved changes to file '%s'?
2015-09-28
Cofnąć niezapisane zmiany w pliku '%s'?
98.
- Changes made to the file will be permanently lost - File will be reloaded from the last save (.xhb~)
2015-09-27
- Zmiany wprowadzone w tym pliku zostaną utracone - Plik zostanie przywrócony do ostatniego zapisanego stanu (.xhb~)
100.
Are you sure you want to anonymize the file?
2015-09-28
Czy na pewno przekształcić plik w wersję anonimową?
101.
Proceeding will anonymize any text, like 'account x', 'payee y', 'memo z', ...
2015-10-04
Anonimizacja zmieni wszystkie teksty na anonimowe, jak 'konto x', 'odbiorca y', 'opis z', ...
102.
_Anonymize
2015-09-28
_Anonimizuj
136.
Preferences...
2015-09-28
Preferencje…
143.
Acc_ounts...
2015-09-28
_Konta...
144.
_Payees...
2015-09-28
Odbiorcy...
147.
Budget...
2015-09-28
_Budżet...
149.
Assignments...
2015-09-28
Przypisania...
156.
Set scheduler...
2015-09-28
Ustawienia zaplanowanych transakcji...
157.
Post scheduled
2015-09-27
Zaksięguj zaplanowane
160.
_Trend Time...
2015-09-28
_Trendy...
162.
B_udget...
2015-09-28
_Budżet...
164.
Show welcome dialog...
2015-09-28
Pokaż okno powitalne...
165.
File statistics...
2015-09-28
Statystyka pliku...
166.
Anonymize...
2015-09-28
Anonimizuj...
196.
Add transactions
2015-09-27
Dodaj transakcje
202.
Open the Balance report
2015-09-28
Otwórz raport salda
221.
%.2f l
2015-10-04
%.2f l
222.
km/l
2015-10-04
km/l
223.
mi./l
2015-10-04
mi/l