Translations by roffik

roffik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 68 results
38.
_Reconciled
2014-01-30
Potwierd_zona
2013-01-15
Po_twierdzona
105.
Create a _new file
2013-01-15
Utwórz _nowy plik
106.
_Open an existing file
2013-01-15
_Otwórz istniejący plik
108.
Read HomeBank _Manual
2013-01-15
Przeczytaj podręcznik programu HomeBank
116.
I/O error for file '%s'.
2013-01-15
Błąd wejścia/wyjścia (I/O) dla pliku %s.
117.
The file '%s' is not a valid HomeBank file.
2013-01-15
Plik '%s' nie jest poprawnym plikiem programu HomeBank.
118.
The file '%s' was saved with a higher version of HomeBank and cannot be loaded by the current version.
2013-01-15
Plik '%s' był używany przez nowszą wersję programu HomeBank i nie może być używany przez obecną wersję.
139.
_Top spending
2013-01-15
_Największe wydatki
141.
Euro minor
2013-01-15
Przeliczanie euro
146.
Scheduled/Template...
2013-01-15
Zaplanowane transakcje (szablony)...
156.
Set scheduler...
2013-01-25
Ustawienia zaplanowanych transakcji
2013-01-15
Ustaw planowanie transakcji...
163.
_Vehicle cost...
2013-01-15
_Koszt pojazdu...
166.
Anonymize...
2013-01-15
Usuń osobiste dane...
204.
Vehicle cost
2013-01-15
Koszty pojazdu
205.
Open the Vehicle cost report
2013-01-15
Otwórz raport kosztów pojazdu
214.
(no category)
2013-01-15
(brak kategorii)
218.
Memo
2013-01-15
Opis
220.
Unknown
2013-01-15
Nieznany
224.
(no payee)
2013-01-15
(brak odbiorcy)
229.
Browser error.
2013-01-15
Błąd przeglądarki.
241.
No transaction to add
2013-01-15
Brak transakcji do dodania
242.
transaction added: %d
2013-01-15
transakcja dodana: %d
243.
Check scheduled transactions result
2013-01-15
Status wprowadzania zaplanowanych transakcji
252.
Other
2014-01-29
Pozostałe
255.
Grand total
2013-01-15
Całkowita suma
261.
- split -
2013-01-15
- różne -
311.
No account is defined to be part of the budget.
2013-01-15
Nie zdefiniowano kont, które są częścią budżetu.
312.
You should include some accounts from the account dialog.
2013-01-15
Powinieneś dołączyć je do budżetu za pomocą okna dialogowego "Zarządzaj kontami".
386.
this account was _closed
2013-01-15
to konto zostało _zamknięte
392.
exclude from account _summary
2013-01-15
wyklucz z podsumowania _kont
393.
exclude from the _budget
2013-01-15
wyklucz z _budżetu
394.
exclude from any _reports
2013-01-15
wyklucz ze wszystkich _raportów
397.
Checkbook _1:
2013-01-15
Książeczka czekowa _1:
398.
Checkbook _2:
2013-01-15
Książeczka czekowa _2:
409.
Manage scheduled/template transactions
2013-01-15
Zarządzaj zaplanowanymi transakcjami
428.
Pay_ment:
2014-01-30
Pł_atność:
458.
Known files
2013-01-15
Rozpoznawane pliki
460.
OFX/QFX files
2013-01-15
Pliki OFX/QFX
482.
Date order:
2013-01-15
Format daty:
615.
Select among possible transactions...
2013-01-15
Wybierz spośród dostępnych transakcji...
617.
create a new transaction
2013-01-15
utwórz nową transakcję
618.
select an existing transaction
2013-01-15
wybierz istniejącą transakcję
619.
HomeBank has found some transaction that may be the associated transaction for the internal transfer.
2013-01-15
HomeBank znalazł transakcję, które można powiązać z inną przez przelew wewnętrzny.
621.
_Memo:
2013-01-15
_Opis:
624.
Any Status
2013-01-15
Jakikolwiek status
625.
Any Type
2013-01-15
Jakikolwiek rodzaj
2013-01-15
Jakikolwiek typ
640.
add until
2013-01-15
wstaw aż do