Translations by mati

mati has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
47.
Export CSV...
2008-03-26
Eksportuj do pliku CSV...
66.
Inherit from the active transaction
2008-03-26
Powtórz zaznaczoną transakcję
68.
Edit the active transaction
2008-03-26
Edytuj zaznaczoną transakcję
86.
_Range:
2008-03-26
Domyślny zak_res:
91.
Open the list filter
2008-03-26
Filtruj
124.
_File
2008-03-26
_Portfel
135.
_Quit
2008-03-26
Za_kończ
136.
Preferences...
2008-03-26
Ustawienia
144.
_Payees...
2008-03-26
Ko_ntrahenci
145.
Categories...
2008-03-26
Kategorie
147.
Budget...
2008-03-26
_Budżet
159.
_Statistics...
2008-03-26
_Statystyki
162.
B_udget...
2008-03-26
_Budżet
172.
Report a Problem...
2008-03-26
Zgłoś błąd w programie...
173.
Translate this Application...
2008-03-26
Przetłumacz ten program...
195.
Shows selected account transactions
2008-03-26
Pokaż transakcje wybranego konta
198.
Open the Statistics report
2008-03-26
Pokaż raport statystyczny
203.
Open the Budget report
2008-03-26
Pokaż raport budżetu
227.
Output version information and exit
2008-03-26
Wyświetla informację o wersji i kończy działanie
230.
Could not display the URL '%s'
2008-03-26
Nie można wyświetlić adresu '%s'
244.
Total
2008-03-26
Razem
266.
Income
2008-03-26
Dochody
273.
%d/%d under %s
2008-11-01
%d/%d poniżej %s
275.
View results as list
2008-03-26
Pokaż listę
276.
Line
2008-03-26
Wykres
277.
View results as lines
2008-03-26
Pokaż wykres
278.
Detail
2008-03-26
Transakcje
279.
Toggle detail
2008-03-26
Pokaż/ukryj transakcje
280.
Refresh
2008-03-18
Odśwież
281.
Refresh results
2008-03-26
Odśwież raport
326.
Toggle legend
2008-03-26
Pokaż legendę obok wykresu
328.
Toggle rate
2008-03-26
Pokaż/ukryj udział procentowy
336.
Income:
2008-03-26
Dochody:
337.
Expense:
2008-03-26
Koszty:
345.
A_ccount:
2008-03-26
_Konto:
347.
_Payee:
2008-03-26
O_dbiorca:
352.
Meter
2008-03-26
Licznik
360.
Meter:
2008-03-26
Licznik:
361.
Consumption:
2008-03-26
Zużycie paliwa:
404.
Ever_y:
2008-03-26
_Co:
428.
Pay_ment:
2008-03-26
_Płatność:
663.
System defaults
2008-03-26
Standardowe
730.
_Toolbar:
2008-03-26
Paski _narzędzi:
739.
_Income:
2008-03-26
_Dochody:
740.
_Warning:
2008-03-26
_Ostrzeżenia:
826.
All date
2008-03-26
Cały czas
835.
Exp. & Inc.
2008-03-26
Koszty i Dochody