Translations by Monsz_

Monsz_ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 121 results
1.
HomeBank
2007-07-24
HomeBank
31.
_Add...
2007-09-18
_Dodaj...
33.
_Edit...
2007-09-18
_Edytuj...
47.
Export CSV...
2007-09-18
Eksportuj CSV...
50.
_Close
2007-09-18
_Zamknij
51.
_Edit
2007-09-18
_Edycja
55.
Transacti_on
2007-09-18
Transak&cja
57.
_Tools
2007-09-18
_Narzędzia
61.
_Filter...
2007-09-18
_Filtr...
64.
Add a new transaction
2007-09-18
Dodaj nową transakcję
68.
Edit the active transaction
2007-09-18
Edytuj aktywną transakcję
87.
_Range:
2007-09-18
Zak_res:
92.
Open the list filter
2007-09-18
Otwórz filtr list
96.
Today:
2007-09-18
Dzisiaj:
97.
Future:
2007-09-18
Przyszłość:
115.
Unable to open '%s', the file does not exist.
2007-09-18
Nie można otworzyć '%s', plik nie istnieje.
125.
_File
2007-09-18
_Plik
126.
_New
2007-09-18
_Nowy
127.
_Open...
2007-09-18
_Otwórz...
129.
_Save
2007-09-18
_Zapisz
136.
_Quit
2007-09-18
_Wyjdź
137.
Preferences...
2007-09-18
Ustawienia...
144.
Acc_ounts...
2007-09-18
_Konta
145.
_Payees...
2007-09-18
_Kontrahenci...
146.
Categories...
2007-09-18
Kategorie...
148.
Budget...
2007-09-18
Budżet...
153.
_Transactions
2007-09-18
_Transakcje
154.
Add...
2007-09-18
Dodaj...
155.
Show...
2007-09-18
Pokaż...
159.
_Reports
2007-09-18
_Raporty
160.
_Statistics...
2007-09-18
_Statystyki...
163.
B_udget...
2007-09-18
B_udżet...
168.
_Help
2007-09-18
_Pomoc
169.
_Contents
2007-09-18
_Zawartość
173.
Report a Problem...
2007-09-18
Zgłoś problem...
174.
Translate this Application...
2007-09-18
Przetłumacz tę aplikację...
175.
_About
2007-09-18
_O programie
185.
Payee
2007-09-18
Kontrahent
191.
Budget
2007-09-18
Budżet
196.
Shows selected account transactions
2007-09-18
Pokazuje transakcje wybranego konta
199.
Open the Statistics report
2007-09-18
Otwórz raport statystyczny
202.
Balance
2007-09-18
Saldo
204.
Open the Budget report
2007-09-18
Otwórz raport budżetowy
211.
Future
2007-09-18
Przyszłość
217.
Date
2007-09-18
Data
218.
Info
2007-09-18
Informacja
229.
[FILE]
2007-09-18
[PLIK]
231.
Could not display the URL '%s'
2007-09-18
Nie można wyświetlić URL '%s'
232.
HomeBank options
2007-09-18
Opcje HomeBank
245.
Total
2007-09-18
Łącznie