Browsing Chinese (Simplified) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Chinese (Simplified) guidelines.
110 of 30 results
12.
Do not display notifications
(no translation yet)
In Ubuntu:
不要显示通知
Suggested by Xhacker Liu on 2010-09-28
Located in ../data/org.gwibber.gschema.xml.in.in.h:4 ../data/gwibber-preferences-dialog.ui.h:8
15.
All messages
(no translation yet)
In Ubuntu:
全部消息
Suggested by Xhacker Liu on 2010-09-28
Located in ../data/org.gwibber.gschema.xml.in.in.h:7 ../data/gwibber-preferences-dialog.ui.h:4
27.
Log debug messages
(no translation yet)
In Ubuntu:
日志调试信息
Suggested by yuane on 2010-09-22
Located in ../data/org.gwibber.gschema.xml.in.in.h:19
30.
Images
(no translation yet)
Translated by Lele Long on 2011-01-31
Reviewed by Lele Long on 2011-01-31
In Ubuntu:
图片
Suggested by lvlei25 on 2010-04-22
Located in ../client/attachments-item.vala:37 ../lens/src/daemon.vala:157 ../lens/src/daemon.vala:230
31.
Links
(no translation yet)
In Ubuntu:
链接
Suggested by Wbx20000 on 2011-05-04
Located in ../client/attachments-item.vala:49 ../lens/src/daemon.vala:159 ../lens/src/daemon.vala:238
32.
Videos
(no translation yet)
In Ubuntu:
视频
Suggested by Phil on 2011-05-11
Located in ../client/attachments-item.vala:61 ../lens/src/daemon.vala:158 ../lens/src/daemon.vala:234
92.
Tra_nslate
(no translation yet)
In Ubuntu:
翻译(_N)
Suggested by yuane on 2010-09-22
Located in ../gwibber/actions.py:225
95.
Social broadcast messages
(no translation yet)
In Ubuntu:
社交广播消息
Suggested by Lele Long on 2011-01-31
Located in ../gwibber/client.py:171
96.
Upload image
(no translation yet)
Located in ../gwibber/client.py:232
97.
Post to all enabled services
(no translation yet)
Located in ../gwibber/client.py:236
110 of 30 results

This translation is managed by Launchpad Simplified Chinese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jiahua Huang, Jiehan Zheng, John Lin, Jonathan Lumb, Jpcxc, Kyle WANG, Lele Long, Liang, NIX zhu, Phil, QIN Hongdong, Qishuai Liu, Qiu Haoyu, Sam Zhai, Shou Ya, Sun Ning, Wang Dianjin, Wbx20000, Wylmer Wang, Xhacker Liu, York Wong, YunQiang Su, Zealot, ZhangCheng, cthbleachbit, fangfangtu, iSingle, iwtctw, leo, litrin, lvlei25, mozillazg, paopao, prongs, shizhao, yuane, zscy, 张天鹄.