Browsing Albanian translation

47 of 204 results
47.
Gwibber is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

Gwibber is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with Gwibber; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Gwibber është program falas; ju mund ta rishpërndani ose modifikoni atë nën termat e Liçencës së Përgjithshme Publike GNU siç është publikuar nga Fondacioni i Programeve Falas; si versioni 2 i Liçensës, ose (me zgjehdjen tuaj) çdo version i mëvonshëm.

Gwibber shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, po PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË apo të PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Shikoni Liçensën e Përgjithshme Publike të GNU për më tepër detaje.

Ju duhet të keni marrë një kopje të Liçensës së Përgjithshme Publike të GNU sëbashku me Gwibber; nëse jo, shkruani tek Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-09-01
Located in ../client/gwibber-client.vala:317
47 of 204 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.