Translations by Milan Slovák

Milan Slovák has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
4.
Update your microblog and follow your contacts' statuses
2010-03-25
Aktualizujte svoj microblog a sledujte svoje kontakty
5.
Broadcast Accounts
2010-03-25
Účty relácie
7.
Broadcast Preferences
2010-03-25
Nastavenie relácie
8.
Change your broadcast preferences
2010-03-25
Zmeniť nastavenia relácie
69.
_Reply
2010-03-19
_Odpovedať
82.
R_etweet
2010-03-19
Pre_pípnutie
84.
_Like this message
2010-03-19
_Rovnako ako táto správa
85.
You have marked this message as liked.
2010-03-19
Označili ste túto správu ako milú.
86.
_Delete this message
2010-03-19
_Odstrániť túto správu
87.
Deleted
2010-03-19
Odstránené
88.
The message has been deleted.
2010-03-19
Táto správa bola odstránená.
89.
_Search for a query
2010-03-19
_Vyhľadanie dotazu
90.
View _Message
2010-03-19
Pozrieť _správu
91.
View user _Profile
2010-03-19
Pozrieť _profil používateľa
93.
Save to _Tomboy
2010-03-19
Uložiť do _Tomboy
150.
Just now
2010-03-19
Práve teraz
154.
_Add
2010-03-19
_Pridať
156.
Add _new account for:
2010-03-25
Pridať _nový účet pre:
159.
Start service at login
2010-03-19
Spustiť službu pri prihlásení
164.
Refresh frequency
2010-03-19
Obnovovacia frekvencia
170.
Append colon to username when replying
2010-03-19
Pridať používateľovi dvojbodku pri odpovedi
172.
<b>Advanced</b>
2010-03-19
<b>Pokročilé</b>
173.
_Authorize
2010-03-19
Povoliť
183.
Login I_D:
2010-03-19
Prihlasovacie I_D:
184.
<span size="small"><b>Example:</b> username</span>
2010-03-19
<span size="small"><b>Príklad:</b> meno používateľa</span>
185.
Authorize with facebook
2010-03-19
Povoliť s facebook-om
186.
Facebook authorized
2010-03-19
Facebook povolený
200.
API-key:
2010-03-25
API-kľúč: