Translations by Atanas Kovachki

Atanas Kovachki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
9.
Autostart service
2013-11-21
Стартирай услугата автоматично
10.
Autostart the Gwibber Service
2013-11-21
Стартирай услугата Gwibber автоматично
17.
Check current presence status
2013-11-21
Провери текущото състояние на статуса
18.
Check the current presence status
2013-11-21
Провери текущият статус
19.
Show fullnames in posts
2013-11-21
Показвай пълните имена в съобщенията
21.
Shorten URLS
2013-11-21
Съкращаване на връзките
22.
Shorten URLs in posts
2013-11-21
Съкращавай връзките в съобщенията
27.
Log debug messages
2013-11-21
Записвай съобщенията за грешки
28.
Verbose debug logging
2013-11-21
Разширено регистрация на съобщения за отстраняване на грешки
47.
Gwibber is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Gwibber is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with Gwibber; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA
2013-11-21
Gwibber е свободна програма; можете да я разпространявате и/или променяте при условията на Общото Право за Обществено Ползване ГНУ публикувано от Фондацията за свободни програми; или версия 2 или (по Ваш избор) коя да е по късна версия. Gwibber се разпространява с надеждата , че ще бъде полезна но БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ТОВА, дори без косвена гаранция за ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Виж условията на Общото Право за Обществено Ползване ГНУ за повече подробности. Би трябвало да сте получили препис от Общото Право за Обществено Ползване ГНУ заедно с Gwibber. Ако не сте обърнете се към Фондация за Свободни Програми, 51 Франклин Стрийт, Пети етаж, Бостън, MA 02110-130159 САЩ
73.
Re_tweet
2013-11-21
П_репрати
112.
Gwibber Error
2013-11-21
Gwibber грешка
128.
Authentication failed, please re-authorize
2013-11-21
Грешка при идентифицирането, моля, опитайте отново
134.
Account needs to be re-authorized
2013-11-21
Необходимо е повторно идентифициране за профила
135.
%s failed
2013-11-21
Неизправност: %s