Translations by Blagovest Petrov

Blagovest Petrov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
11.
Refresh interval
2012-12-03
Интервал за опресняване
14.
Display notifications for mentions and replies only
2012-12-03
Показване на известия само за отговори и споменавания
16.
Display notifications for all messages
2012-12-03
Показване на известия за всички съобщения
19.
Show fullnames in posts
2012-12-03
Показване на пълните имена в мненията
20.
Append a colon when replying
2012-12-03
Добавяне на двоеточие при отговор
21.
Shorten URLS
2012-12-03
Съкращаване на URL адреси
22.
Shorten URLs in posts
2012-12-03
Съкращаване на URL адреси в мнения
23.
URL shortening service
2012-12-03
Услуга за съкращаване на URL адреси
24.
Preferred URL shortening service
2012-12-03
Предпочитана услуга за съкращаване на URL адреси
25.
Imaging uploading service
2012-12-03
Услуга за качване на снимки
26.
Preferred Image uploading service
2012-12-03
Предпочитана услуга за качване на снимки
29.
Attachments
2012-12-03
Прикачени файлове
41.
_Sort
2012-12-03
_Подреждане
45.
_Ascending
2012-12-03
_Възходящ
46.
_Descending
2012-12-03
_Низходящ
48.
Stream
2012-12-03
Поток
49.
STREAM
2012-12-03
ПОТОК
50.
— Gwibber Client
2012-12-03
— Gwibber клиент
52.
Private Messages
2012-12-03
Лични съобщения
54.
Public
2012-12-03
Публични
55.
Searches
2012-12-03
Търсения
56.
Saved Searches
2012-12-03
Запазени търсения
57.
New Message
2012-12-03
Ново съобщение
58.
Users
2012-12-03
Потребители
59.
a few seconds ago
2012-12-03
преди няколко секунди
60.
%i minute ago
%i minutes ago
2012-12-03
преди %i минута
преди %i минути
61.
%i hour ago
%i hours ago
2012-12-03
преди %i час
преди %i часа
62.
%i day ago
%i days ago
2012-12-03
преди%i ден
преди %i дни
65.
Disabled
2012-12-03
Изключено
66.
%i person liked this
%i people liked this
2012-12-03
%i човек харесва това
%i човека харесват това
68.
shared by
2012-12-03
споделено с/със
70.
_Like
2012-12-03
_Харесване
72.
Liked post from %s
2012-12-03
Харесвано мнение от %s
74.
Re_peat
2012-12-03
По_втаряне
75.
Shared
2012-12-03
Споделени
76.
Shared post from %s
2012-12-03
Споделено мнение от %s
77.
View User _Profile
2012-12-03
Преглед на потребителски _Профил
78.
Enter name or content you would like to search for
2012-12-03
Въведете името или съдържанието, което бихте искали да търсите
80.
Account
2012-12-03
Профил
113.
Update Status
2012-12-03
Подновяване на статус
126.
Failed to find account
2012-12-03
Неуспешно намиране на профил
127.
Authentication failed
2012-12-03
Неуспешно удостоверяване
129.
Session invalid
2012-12-03
Сесията е невалидна
130.
Unknown failure
2012-12-03
Неизвестна грешка
139.
Request failed
2012-12-03
Заявката е неуспешна
152.
Add…
2012-12-03
Добавяне…
153.
Remove
2012-12-03
Премахване
168.
Image uploading service:
2012-12-03
Услуга за качване на снимки:
169.
<b>Photos</b>
2012-12-03
<b>Снимки</b>
202.
Authorize with foursquare
2012-12-03
Удостоверяване с Foursquare