Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 77 results
~
<b>Notification</b>
2010-06-03
Njoftim
~
Message Color:
2010-06-03
Ngjyra e Mesazhit
2.
Gwibber
2010-06-03
Gwibber
3.
Gwibber Social Client
2010-06-03
Gwibber Klient Shoqëror
7.
Social Client
2010-06-03
Klient Shoqëror
8.
Update your microblog and follow your contacts' statuses
2010-06-03
Perditsoni mikroblogun tuaj dhe ndiqni statusin e kontaktueseve.
9.
Add, edit, and delete your broadcast accounts
2010-06-03
Shto, ndrysho dhe fshij llogarit e ndjekjeve
10.
Broadcast Accounts
2010-06-03
Llogaritë e Transmetimit
11.
Broadcast Preferences
2010-06-03
Preferencat e Transmetimit
12.
Change your broadcast preferences
2010-06-03
Ndryshoni preferencat tuaja të transmetimit
13.
_Reply
2010-06-03
_Pergjigju
14.
View reply t_hread
2010-06-03
Shfaq përgjigjen e k_ërkesës
15.
R_etweet
2010-06-03
R_etweet
17.
_Like this message
2010-06-03
_Pëlqeje këtë mesazh
18.
Liked
2010-06-03
Pelqen
19.
You have marked this message as liked.
2010-06-03
Ju e keni pelqyer kete mesazh
20.
_Delete this message
2010-06-03
_Fshije këtë mesazh
21.
Deleted
2010-06-03
U Fshi
22.
The message has been deleted.
2010-06-03
Mesazhi u fshi.
23.
_Search for a query
2010-06-03
_kërko për një fjalë
24.
View _Message
2010-06-03
Shfaqe _Mesazhin
25.
View user _Profile
2010-06-03
Shfaq _Profilin e përdoruesit
27.
Save to _Tomboy
2010-06-03
Ruaje tek _Tomboy
29.
Social broadcast messages
2010-06-03
Mesazhet e shpërndarjes shoqërore
30.
Send
2010-06-03
Dërgo
31.
_Gwibber
2010-06-03
_Gwibber
32.
_Edit
2010-06-03
_Ndrysho
34.
_Refresh
2010-06-03
_Rifresko
35.
_Search
2010-06-03
_Kërko
36.
_Accounts
2010-06-03
_Llogaritë
37.
_Preferences
2010-06-03
_Parapëlqime
38.
_About
2010-06-03
_Rreth
39.
_Quit
2010-06-03
_Dil
40.
_New Stream
2010-06-03
_Burim i RI
41.
_Close Window
2010-06-03
_Mbyll Dritaren
42.
_Close Stream
2010-06-03
_Mbylle Burimin
43.
Get Help Online...
2010-06-03
Kërko Ndihmë Online...
44.
Translate This Application...
2010-06-03
Përktheje Këtë Program...
45.
Report A Problem...
2010-06-03
Raporto Një Problem
46.
Home
2010-06-03
Shtëpia
49.
Images
2010-06-03
Imazhet
52.
Private
2010-06-03
Vetjake
53.
Sent
2010-06-03
Dërguar
67.
%s has been authorized by Facebook
2010-06-03
%s është autorizuar nga Facebook
68.
<p>Please wait...</p>
2010-06-03
<p>Ju lutemi të prisni...</p>
69.
Facebook authorization failed. Please try again.
2010-06-03
Autorizimi në Facebook dështoi. Ju lutemi ta provoni përsëri.
77.
%(year)d year ago
%(year)d years ago
2010-06-03
%(year)d vit më parë
%(year)d vite më parë
78.
%(day)d day ago
%(day)d days ago
2010-06-03
%(day)d ditë më parë
79.
%(hour)d hour ago
%(hour)d hours ago
2010-06-03
%(hour)d orë më parë
%(hour)d orë më parë
80.
%(minute)d minute ago
%(minute)d minutes ago
2010-06-03
%(minute)d minutë më parë
%(minute)d minuta më parë