Translations by Simion Ruxandra

Simion Ruxandra has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 104 results
8.
Update your microblog and follow your contacts' statuses
2011-01-06
Actualizați-vă microblogul și urmăriți activitatea persoanelor de contact
9.
Add, edit, and delete your broadcast accounts
2011-01-06
Adăugați, modificați sau ștergeți conturile de difuzare
10.
Broadcast Accounts
2011-01-06
Conturi de difuzare
11.
Broadcast Preferences
2011-01-06
Preferințe de difuzare
12.
Change your broadcast preferences
2011-01-06
Modifică preferințele de difuzare
13.
_Reply
2011-01-06
_Răspunde
14.
View reply t_hread
2011-01-06
_Vizualizează firul răspunsurilor
16.
_Direct Message
2011-01-06
Mesaj _direct
17.
_Like this message
2011-01-06
Îmi p_lace acest mesaj
18.
Liked
2011-01-06
Plăcut
19.
You have marked this message as liked.
2011-01-06
Ați marcat acest mesaj ca plăcut.
20.
_Delete this message
2011-01-06
Șter_ge acest mesaj
23.
_Search for a query
2011-01-06
_Caută o interogare
24.
View _Message
2011-01-06
Vizualizare _mesaj
25.
View user _Profile
2011-01-06
Vizualizează _profilul utilizatorului
26.
Tra_nslate
2011-01-06
Tra_du
28.
%(service_name)s message from %(sender)s at %(time)s %(message)s Source: %(url)s
2011-01-06
%(service_name)s mesaj de la %(sender)s la %(time)s %(message)s Sursă: %(url)s
29.
Social broadcast messages
2011-01-06
Socializează mesajele difuzate
32.
_Edit
2011-01-06
_Editare
40.
_New Stream
2011-01-06
Flux _nou
42.
_Close Stream
2011-01-06
În_chide Fluxul
49.
Images
2011-01-06
Imagini
52.
Private
2011-01-06
Privat
53.
Sent
2011-01-06
Trimis
54.
Lists
2011-01-06
Liste
55.
Search
2011-01-06
Căutare
56.
Close
2011-01-06
Închidere
57.
Edit Account
2011-01-06
Modifică contul
58.
Retry
2011-01-06
Reîncearcă
62.
There was an %(kind)s failure from %(service)s for account %(account)s, error was %(error)s
2011-01-06
A fost o eroare %(kind)s de la %(service)s pentru contul %(account)s, eroarea a fost %(error)s
63.
Authentication error from %(service)s for account %(account)s
2011-01-06
Eroare de autentificare de la %(service)s pentru contul %(account)s
65.
There was a network error communicating with %(message)s
2011-01-06
A fost o eroare de rețea comunicând cu %(message)s
66.
Gwibber Network Error
2011-01-06
Eroare de rețea Gwibber
68.
<p>Please wait...</p>
2011-01-06
<p>Vă rugăm așteptați...</p>
69.
Facebook authorization failed. Please try again.
2011-01-06
Autorizarea Facebook a eșuat. Încercați din nou.
70.
%s has been authorized by %s
2011-01-06
%s a fost autorizat de %s
71.
Authorization failed. Please try again.
2011-01-06
Autorizarea a eșuat. Încercați din nou.
72.
%s has been authorized by Twitter
2011-01-06
%s a fost autorizat de Twitter
73.
Verifying
2011-01-06
Se verifică
75.
%s has been authorized by Identi.ca
2011-01-06
%s a fost autorizat de Identi.ca
76.
%s has been authorized by Buzz
2011-01-06
%s a fost autorizat de Buzz
77.
%(year)d year ago
%(year)d years ago
2011-01-06
acum %(year)d un an
acum %(year)d ani
acum %(year)d de ani
81.
Just now
2011-01-06
Doar acum
87.
Ryan Paul Dominic Evans Greg Grossmeier Ken VanDine
2011-01-06
Ryan Paul Dominic Evans Greg Grossmeier Ken VanDine
88.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2011-01-06
Acest program este un software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica sub termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de către Free Software Foundation; fie versiunea 2 a Licenței, fie (la alegerea dumneavoastră) orice versiune mai recentă. Acest program este distribuit în speranța ca va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii. Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU împreună cu acest program; dacă nu, scrieți către Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
90.
Add _new account for:
2011-01-06
Adaugă un cont _nou pentru:
91.
Add a new account
2011-01-06
Adaugă un cont nou
92.
Add an account for the selected service
2011-01-06
Adaugă un cont nou pentru serviciul selectat
93.
Remove the selected account
2011-01-06
Elimină contul ales
94.
Select a service
2011-01-06
Alegeți un serviciu