Translations by Daniel Șerbănescu

Daniel Șerbănescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
3.
Gwibber Social Client
2011-01-06
Gwibber - Client social
2011-01-06
Gwibber - Client social
2011-01-06
Gwibber - Client social
22.
The message has been deleted.
2011-01-06
Mesajul a fost șters.
24.
View _Message
2011-04-25
Vizualizează _mesajul
29.
Social broadcast messages
2011-04-25
Mesaje transmise prin rețelele de socializare
34.
_Refresh
2011-04-25
_Reîmprospătează
42.
_Close Stream
2011-01-06
În_chide fluxul
56.
Close
2011-01-06
Închide
67.
%s has been authorized by Facebook
2011-01-06
%s a fost autorizat de Facebook
68.
<p>Please wait...</p>
2011-01-06
<p>Așteptați...</p>
77.
%(year)d year ago
%(year)d years ago
2011-01-06
acum un an
acum %(year)d ani
acum %(year)d de ani
78.
%(day)d day ago
%(day)d days ago
2011-01-06
acum o zi
acum %(day)d zile
acum %(day)d de zile
79.
%(hour)d hour ago
%(hour)d hours ago
2011-01-06
acum o oră
acum %(hour)d ore
acum %(hour)d de ore
80.
%(minute)d minute ago
%(minute)d minutes ago
2011-01-06
acum un minut
acum %(minute)d minute
acum %(minute)d de minute
82.
%(sec)d second ago
%(sec)d seconds ago
2011-01-06
acum o secundă
acum %(sec)d secunde
acum %(sec)d de secunde
86.
Gwibber is an open source microblogging client for GNOME that supports Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca and other popular social web services.
2011-01-06
Gwibber este un client de microbloging cu sursă deschisă pentru GNOME, compatibil cu Twitter, Jaiku, Facebook, Pownce, Identi.ca și alte rețele sociale web populare.
88.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
2011-04-25
Acest program este un software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica sub termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de către Free Software Foundation; fie versiunea 2 a Licenței, fie (la alegerea dumneavoastră) orice versiune mai recentă. Acest program este distribuit în speranța ca va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii. Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU împreună cu acest program; dacă nu, scrieți către Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
103.
<b>Update</b>
2011-01-06
<b>Actualizare</b>
105.
Append colon to username when replying
2011-01-06
Adaugă coloana la numele utilizatorului când se răspunde
113.
Only receive notifications when someone replies to one of your messages or mentions your name
2011-01-06
Afișează notificări doar când cineva răspunde la unul dintre mesajele dumneavoastră sau vă menționează numele
120.
Start service at login
2011-01-06
Pornește serviciul la autentificare
132.
_Receive Messages
2011-04-25
_Primește mesaje
134.
<span size="small"><b>Example:</b> username</span>
2011-01-06
<span size="small"><b>Exemplu:</b> utilizator</span>
138.
<span size="small"><b>Example:</b> screenname</span>
2011-01-06
<span size="small"><b>Exemplu:</b> nume afișat</span>
144.
Ping.fm requires a "remote key" for access from gwibber, you can find your's at <a href="http://ping.fm/key/">http://ping.fm/key/</a>
2011-01-06
Ping.fm necesită o „cheie la distanță” pentru acces de la gwibber, puteți găsi cheia la <a href="http://ping.fm/key/">http://ping.fm/key/</a>
153.
<span size="small"><b>Example:</b> username@email.com</span>
2011-01-06
<span size="small"><b>Exemplu:</b> utilizator@email.com</span>
168.
Reposting from {0} as {1}
2011-04-25
Se retrimite de la {0} ca {1}
172.
Don't exit after posting
2011-04-25
Nu închide după publicare
173.
Don't exit when the window loses focus, also implies -d
2011-04-25
Nu ieși când fereastra pierde focalizarea, implică de asemenea -d
174.
Display window decorations
2010-11-26
Afișează decorații pentru ferestre
176.
Message to post
2011-04-25
Mesaj de publicat